Uutiset
22.03.2022

Rauman kampuksen uuden kaavan valmistelu on "hyvin pitkällä" – Kampusrauha-addressi ei vaikuttanut suunnitelmiin

Teksti:
Reeti Jalasmäki & Anni Savolainen
Kuvat:
Reeti Jalasmäki
  • Kulinarium saa väistyä. Kuvassa Opekas ry:n entinen puheenjohtaja Perttu Vuorio (vas.) ja nykyinen varapuheenjohtaja Severi Marttila. Kuva on otettu helmikuun 2022 alussa.

Rauman Seminaarinmäelle tulee näillä näkymin esimerkiksi asuntoja.

“Mihin me mennään, kun tilat loppuu kesken? Mihin mennään, kun halutaan harjoittaa opiskelijakulttuuria? Miten me sovitaan tänne kampukselle kaikki yhdessä, jos tänne tulee ulkopuolisia asujia? Miten mahdollistetaan koulutuksen vetovoimaisuuden säilyminen ja jatkuvuus, mikäli liikkumavaraa tilojen suhteen ei ole?”

Kysymykset esittää opettajaksi opiskelevien järjestö Opekas ry, joka pyrkinyt estämään Rauman kampuksen Seminaarinmäen suunniteltua kaavamuutosta. Tylkkäri on viimeisen vuoden ajan seurannut kaavamuutosehdotuksen tilannetta. 

 

Lue lisää:
Rauman Seminaarinmäkeä aiotaan pilkkoa, purkaa ja myydä – kiinteistönomistaja ei tiedottanut opiskelijoille asiasta, mutta ei se ”ole voinut yllätys olla” (2/2021)
Ei asuntotuotantoa Rauman kampukselle, opiskelijat vaativat – adressissa yli tuhat allekirjoitusta (9/2021)

 

Joulukuussa Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto käsitteli Seminaarinmäen muutoksia edellisen kerran. 

Silloin yksinkertaisesti päätettiin, että asemakaavan muutos ja siihen liittyvät rakentamistapaohjeet hyväksytään laaditussa muodossa.

Kaavamuutos mahdollistaisi kerrostalon rakentamisen Seminaarinmäen kulmaukseen. Talon tieltä väistyisi Kulinarium-rakennus, mikä ei tällä hetkellä ole missään käytössä. 

Osa muistakin Seminaarinmäen rakennuksista on tällä hetkellä tyhjillään, sillä yliopisto on tiivistänyt alueella toimintaansa.

Alueen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, ja sen päävuokralaisena on Turun Yliopisto. Turun yliopistolla ei ollut lausuttavaa asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheesta. 

 

Ennen joulukuista kokousta asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kolme muistutusta: Kampusrauha -nettiadressi, Myllymäen Kilta ry:n muistutus ja kahden arkkitehdin yhteismuistutus.

Kampusrauha-addressia veti Opekas ry yhdessä muiden kampuksen ainejärjestöjen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja perinneyhdistys Myllymäen kilta ry:n kanssa.

2088 nimeä kerännyt addressi jätettiin Rauman kaupunginvaltuustolle lokakuussa.

Rauman kaupunki käsitteli addressin sekä muut asiaan liittyvät lausunnot ja muistutukset joulukuussa. Palaute johti joihinkin pieniin tarkistuksiin kaavakartassa, mitkä eivät kuitenkaan merkittävästi muuttaneet kaavan sisältöä.

Opekas ry:n entinen puheenjohtaja Perttu Vuorio ajoi Kampusrauha-hanketta.

“Kulinarium ei tyhjillään meitäkään palvele. Muutos on tervetullutta, mikäli se palvelee kampuksemme yhteisön tarpeita”, Vuorio sanoo.

Vuorio sopi puheenjohtajakautensa loputtua uuden hallituksen kanssa, että hän vie hankkeen loppuun asti.

Vuorion mukaan näillä näkymin kaavamuutos tulee joka tapauksessa toteutumaan tavalla tai toisella. Nyt kyse on vain siitä, mitä tontille tulee.

 

Keskustelu on kuitenkin vielä kaupungin kanssa jatkunut. Opekas ja Vuorio ovat tämän vuoden puolella puhuneet Rauman kaupunginvaltuston ja kaupunginhallituksen kanssa.

“Olemme keskustelleet siitä, mikä on opiskelijajärjestöjen näkökulma siihen, jos ja kun kaavamuutos tulee – ja siitä, miten kaavamuutos voisi palvella meidän kampusta sen sijaan, että se toisi epätoivottua kehityssuuntaa tänne mäelle.”

Vuorion mukaan tavoitteena olisi vielä vaikuttaa valtuuttettuihin ja tuoda heidän tietoonsa, mitä opiskelijajärjestöt ajattelevat ja ehdottavat.

“Kaupunki haluaa turvata Rauman kampuksen jatkuvuuden. Meillä on yhteinen tavoite heidän kanssaan mutta osittain erilaisia näkökulmia siitä, miten jatkuvuutta edistetään.”

Opiskelijoita huolestuttaa kaavamuutoksessa se, miten se rajaa kampusaluetta.

“Tämä puutarha-alue ei ole pelkästään opiskelijoiden käytössä, vaan myös norssin [normaalikoulun] oppilaiden ja pikku-norssin lasten käytössä. Jos tänne tuotaisiin niin sanotusti kovan rahan asuntoja, ja sitten täällä yhtäkkiä liiikkuisi paljon mäen ulkopuolisia ihmisiä, niin se on myös turvallisuusnäkökulma”, Vuorio sanoo.

Kampusalueen rajaamisessa opiskelijoita huolestuttaa myös se, miten hyvin kampuksen tilat tulevat riittämään heille – varsinkin siinä tapauksessa, jos jonkun mäellä sijaitsevan koulutusalan aloituspaikkoja joskus lisätään.

“Olemme halunneet tuoda sitä näkökulmaa, jos Kulinarium-rakennuksen tilalle olisi mahdollista saada tiloja, jotka olisivat kampuksen käytössä.”

Opiskelijat painottavat myös kampuksen nykyistä yhtenäisyyttä ja vetovoimaa, missä kaikki, mitä mäellä tapahtuu, liittyy yliopistoon ja koulujen toimintaan.

“Miten se kasvattaa vetovoimaa, jos vieressä on asuinkerrostalo, jossa asuu täysin mäen ulkopuolisia ihmisiä? Jos kyseessä olisivat opiskelija-asunnot, niin sitten me olemme tietysti valmiita ottamaan vastaan.”

“Se juuri lisäisi kampuksen houkuttelevuutta, jos kyseessä olisi opiskelijoille tarkoitettu kerrostalo”, lisää Opekas ry:n varapuheenjohtaja Severi Marttila.

“Ulkopaikkakuntalaisena koen, että tämä Rauman kampuksen houkuttelevuus syntyy  pienistä piireistä ja luonnonläheisistä tiloista. Tämä miljöö ja yhteisöllisyys on se, mikä vetää ihmisiä puoleensa.”

 

Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kalle Leppikorven mukaan Seminaarinmäen kaavallinen valmistelu on hyvin pitkällä. Hän vahvistaa, että keskustelua Opekas ry:n kanssa on käyty jo joulukuun käsittelyn jälkeen.

Asian on määrä edetä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi myöhemmin tänä keväänä. Hän ei odota asiaan tulevan enää suuria muutoksia.

”Kuulemiset, jotka tehtiin aiemmin, on otettu mielestäni kiitettävästi jo huomioon”, Leppikorpi sanoo.

Ennen asian etenemistä valtuustolle kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja aikovat Leppikorven mukaan tavata Opekas ry:tä.

”Tapaamme, jotta saadaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.”

Mitä tulee Seminaarinmäen suunnitelmiin, Leppikorven mukaan Rauman kaupunkia pohdituttavat tällä hetkellä lähinnä hinnoittelu, kiinteistön lunastushinta ja neliöhinnat.

Leppikorpi sanoo, että kaupunki haluaa luoda edellytyksiä sille, että suojelukohde on käytössä ja tilat asianmukaisessa käytössä.

”Lopputulos on mielestäni erinomaisen hyvä ja tuo edellytyksiä kampuksen kehittämiselle”, Leppikorpi sanoo.

 

Lue lisää

Rauman Seminaarinmäkeä aiotaan pilkkoa, purkaa ja myydä – kiinteistönomistaja ei tiedottanut opiskelijoille asiasta, mutta ei se ”ole voinut yllätys olla”

Tylkkärin alkuperäinen uutinen kaavamuutossuunnitelmasta. Kysyimme tuollon asiaan myös yliopiston kantaa. (1/2021)

Rauman henki

Reportaasi: Turun yliopistolla on yksikkö, joka on vanhempi kuin yliopisto itse. Ganalin, opetuspuutarhan ja 3D-tulostinten väliin mahtuu pienoismaailma, jossa juodaan oudosti nimettyjä drinkkejä. (2016)

Suomen viimeinen seminaaripuutarha sijaitsee Rauman kampuksella: ”Puutarhojen perustamista pidettiin jopa kansallistehtävänä”

Rauman kampuksen seminaaripuutarha on ainoa laatuaan. (2018)