Uutiset
03.12.2014

Rehtorit lukukausimaksujen puolesta

Teksti:
Heikki Isotalo

Suomen yliopistot UNIFI ry puhuu yliopistojen resurssien, yhteistyön ja autonomian puolesta. Kulisseissa toimiva järjestö ajaa myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja.

Tiesitkö, että Suomen 14 yliopistolla ja maanpuolustuskorkeakoululla on yhteinen edunvalvontajärjestö nimeltä Suomen yliopistot UNIFI ry? Ei se mitään, sillä mediassa järjestöön törmää harvoin. UNIFI:in on viimeistään nyt syytä tutustua.

UNIFI perustettiin vuonna 2009 jatkamaan Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä. Rehtorien neuvosto toimi aikana, jolloin yliopistot olivat valtion tilivirastoja ja rehtoreilla oli vain pieni liikkumavara. UNIFI on ottanut edeltäjäänsä aktiivisemman roolin. Se puhuu nyt koko yliopistokentän suulla ja on kehittymässä edunvalvontajärjestöksi, jota päättävissä pöydissä myös kuunnellaan.

UNIFI:n hallitukseen kuuluu viiden yliopiston rehtorit, ja järjestöä puheenjohtaa vuosina 2014—2015 Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen. Väänänen on saanut kiitosta mutkattomana yhteistyökumppanina niin Tieteentekijöiden liiton kuin Suomen ylioppilaskuntien liitonkin puolelta. UNIFI:n toiminta nojaakin pitkälti hallituksen varaan, sillä sen toimisto on vain kolmihenkinen. Mitä asioita Väänänen sitten lobbaa?

”Ylivoimaisesti tärkein UNIFI:n tavoite on yliopistojen toimintaedellytysten turvaaminen. Meillä on jatkuva vuoropuhelu poliittisten päättäjien kanssa siitä, kuinka tärkeää yliopistojen kannalta on pitkän tähtäimen suunnittelu ja vakaus toimintaresursseissa. Tämä on ylivoimaisesti tärkein asia, johon kiinnitämme huomiota”, Väänänen korostaa.

Eli kysymys on rahasta. Esimerkiksi yliopistoindeksin ensin puolittaminen 2012, sitten jäädyttäminen 2013 maksoi yliopistoille kymmeniä miljoonia euroja. Väänänen ei kuitenkaan ole tyytymätön UNIFI:n aikaansaannoksiin.

”Uskon, että UNIFI on aika hyvin onnistunut, ottaen huomioon miten turbulentteja viimeiset vuodet ovat olleet Suomen koko talouden suhteen. Olisi paremminkin voinut mennä, mutta yliopistojen toimintaedellytykset on pystytty pitämään kohtuullisen vakaina”, Väänänen perustelee.

Saman huolen jakaa myös yliopistojen tutkijoita edustava Tieteentekijöiden liitto.

”Kun UNIFI on huolissaan rahan leikkaamisesta, se edustaa koko kentän ääntä”, pohtii Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi.

”Joskus UNIFI on yliopistojen johdon, edeltäjänsä rehtorien neuvoston, vanhassa roolissa ja kiinnittää huomiota tulostavoitteiden saavuttamiseen”, Kaakkuriniemi kuitenkin huomauttaa.

Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki katsoo, että Suomen ylioppilaskuntien liitto ja UNIFI ovat peruskannoiltaan hyvin samoilla linjoilla.

”Enemmistö asioista on sellaisia, joista olemme samaa mieltä. Joskus näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä, eroavat”, Kallunki summaa.

Lukukausimaksut hiertävät

EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut on tällainen ”eroava näkemys”. UNIFI kannattaa, että yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset, jotka mahdollistavat lukukausimaksujen keräämisen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Tästä olivat kaikki yliopistot yksimielisiä. Noin puolet yliopistoista olisi ollut valmis hyväksymään, että yliopistot myös velvoitettaisiin keräämään lukukausimaksuja. Koska UNIFI ajaa asioita ainoastaan yksimielisesti, se ei ottanut kantaa maksujen keräämisen pakollisuuteen.

Yliopistojen maksumyönteisyys saattaa yllättää. Vaikuttaa siltä, että mitä korkeammalle hierarkiassa mennään, sen myönteisemmiksi kannat muuttuvat. Opiskelijajärjestöt ja tieteentekijät ovat jo ottaneet tiukan kannan maksuja vastaan. Yliopistojen hallitusten ja rehtorien keskuudessa asia jakaa mielipiteitä. Ministeriössä kannatusta riittää.

Kaakkuriniemi epäilee, että opetus- ja kulttuuriministeriön maksumyönteinen linja on vaikuttanut myös UNIFI:in.

”UNIFI:n on hankala sanoa avoimesti, että tämä ei käy. Pelkäävät tölväisevänsä OKM:ää, joka rahaa jakaa”, Kaakkuriniemi toteaa.

”Maksullisuuden hype on korkealla. Ajatellaan, että jos maksut saadaan aikaan, niin kaikki taivaan portit ovat auki. Me [Tieteentekijöiden liitossa] emme usko siihen”, Kaakkuriniemi korostaa.

Keitä UNIFI siis edustaa, rehtoreita vai koko yliopistokenttää?

”Se on filosofinen kysymys”, toteaa Kallunki.

”Riippuu yliopistosta. Toisissa rehtorit kuuntelevat paremmin yliopistoyhteisöä kuin toisissa.”