Uutiset
17.03.2011

Rikosepäily ei viekkään opiskeluoikeutta

SORA-lakiesityksestä lausunut sivistysvaliokunta esittää valtakunnallista opiskelijan oikeusturvalautakuntaa pitämään opiskelijan puolia.

Sivistysvaliokunta on ottanut kantaa hallituksen SORA-lakiesitykseen, jossa esitetään muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista opiskelijoilta, jotka voivat olla vaaraksi muille opiskelijoille.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen tulisi ottaa käyttöön kuitenkin vain ääritilanteessa, linjataan sivistysvaliokunnan mietinnössä. Esimerkiksi pelkkä rikosepäily ei olisi peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle, kuten alkuperäisessä lakiesityksessä ehdotettiin.

Sivistysvaliokunnan kannanotossa opiskeluoikeuden peruuttamisen mahdollistaminen nähdään tarpeellisena uudistuksena, sillä koulutukseen saattaa valintakokeista ja soveltuvuustesteistä huolimatta päätyä yksilöitä, jotka voivat olla sairauden tai käytöksensä takia vaaraksi muille. Opinto-oikeuden peruuttamista tulisi kuitenkin käyttää vain äärimmäisissä tilanteissa.

Merkittävin sivistysvaliokunnan esittämä muutos lakiin on uuden, asiantuntijoista koostuvan opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan perustaminen. Sen tehtäviin kuuluisi opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevien valitusten käsittely. Lakiesityksessä myös valitukset opiskeluoikeuden peruuttamisesta käsittelisi päätöksen tehnyt oppilaitos, jolloin opiskelijan oikeusturva ei välttämättä toteutuisi.

TYYn koulutuspoliittinen sihteeri Jukka Vornanen on tyytyväinen sivistys- sekä perustuslakivaliokunnan lakiesitykseen esittämiin muutoksiin. "Lain valmistelu on kestänyt jo kaksi vuotta ja esitys on onneksi parantunut koko ajan oikeudenmukaisempaan suuntaa", Vornanen toteaa.

Lakiehdotusta käsiteltäessä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Suomen ammattikorkeakoulopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry olivat huolissaan etenkin opiskelijan oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevissa päätöksissä. Lakipykälät jäävät etujärjestön mielestä edelleen osittain tulkinnanvaraisiksi. Opiskelijajärjestöt olisivat toivoneet, että esimerkiksi opiskelijoita koskevien arkaluontoisten tietojen saantioikeuksia koskevissa kohdissa perusteluiden ja itse pykälien välinen tasapaino olisi mietitty huolellisemmin.

SAMULI MAXENIUS