Uutiset
13.12.2012

Selvitys: Opiskelija-asuntojen uustuotantoa lisää myös Turkuun

Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS:n toimitusjohtaja Mikko Sedigin ympäristöministeriölle teettämän selvityksen mukaan opiskelijoille suunnattujen asuntojen tuotantoa tulisi lisätä siten, että vuosina 2013-2017 aloitettaisiin noin 1000 asunnon rakentaminen vuosittain.

Määrä merkitsisi yhteensä noin 1700 uutta asuntopaikkaa.

Tuotannosta noin puolet suunnattaisiin metropolialueelle ja puolet Turkuun, Tampereelle, Joensuuhun, Jyväskylään ja Ouluun. Tämä merkitsisi tuotantomäärien kaksinkertaistamista viime vuosiin verrattuna.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että kotimaisten ja kansanvälisten opiskelijoiden osalta asuntojen haussa, jakamisessa ja vuokrien määrityksessä tulisi noudattaa yhtenäistä käytäntöä. Lisäksi selvitys ehdottaa, että valtion investointiavustuksessa opiskelija-asumisen tukiprosenttia korotettaisiin. Selvityksessä ehdotetaan opiskelija-asuntojen perusparannuslainoituksen lisäämistä, jotta jo olemassa olevat opiskelija-asunnot saataisiin kunnoltaan ja huonejakaumaltaan tarkoituksenmukaisemmiksi.

Keskeiseksi opiskelija-asumisen ongelmaksi Sedigin selvitys toteaa pulan kohtuuhintaisista asunnoista, mihin ovat vaikuttaneet yleisen vuokra-asuntotuotannon määrän väheneminen, rakentamiskelpoisen tonttimaan puute sekä kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrän kasvu. Vaihto-opiskelijoiden asuntotarjontaa vaikeuttaa se, että syyslukukaudella tarvitaan asuntoja enemmän kuin kevätlukukaudella.

TYL