Uutiset
15.02.2012

Suomeksikin kirjoitettu tutkimus voi olla huippua

Tieteelliset seurat kritisoivat sitä, että kotimaisilla kielillä tehty tutkimus rankataan automaattisesti englanninkielistä alemmas. Uusi rahoitusmalli painottaa julkaisujen roolia yliopistojen rahanjaossa.

"Tuskin on mahdollista, että kaikkien maailman tieteenalojen laatulehdistä vain muutama prosentti tulee englanninkielisen alueen ulkopuolelta", todettiin 60 tieteellisen seuran kannanotossa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta helmikuun alussa.

Tieteellisten seurojen huolena on ollut, että arviointimalli ei kohtele kaikkia tieteenaloja ja tutkimussuuntauksia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Keskustelua herättäneen kannanoton seurauksena julkaisujen laatua arvioiva Julkaisufoorumi käsitteli aihetta ohjausryhmänsä kokouksessa 3.2. Julkaisufoorumi on Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen yliopistot -yhdistys Unifin hanke, jonka tarkoituksena on arvioida julkaisujen laatua. Luokitustyötä hankkeessa tekee 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia. Hankkeessa tieteellisiä julkaisuja on luokiteltu kolmeen tasoon. Kolmatta tasoa on pidetty kaikkein korkeatasoisimpien julkaisukanavien ja sarjojen luokituksena.

Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että myös humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen paneelit voivat luokitella tasolle 2 suomen- tai ruotsinkielisiä johtavia tieteellisiä lehtiä, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti.

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että European Science Foundationin European Reference Index for Humanities -luokituksen tieteenalat kattavat paneelit voivat halutessaan luokitella tasolle 2 muilla kuin englannin kielellä julkaisevia, ERIH-arvioinnissa tasolle A luokiteltuja lehtiä ja sarjoja.

Keskustelu julkaisujen merkityksestä liittyy läheisesti opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään yliopistojen uuden rahoitusmallin. Julkaisujen painoarvo nousisi mallissa entisestä 2,5 prosentista 13 prosenttiin yliopistojen rahoituksesta. Kymmenen prosenttia tulisi kansainvälisistä referee-julkaisuista, jotka kuuluvuat Julkaisufoorumin 2- ja 3-tasoihin, ja kolme prosenttia muista julkaisuista, jotka lukeutuvat Julkaisufoorumin tasoon 1.

TYL