Uutiset
11.05.2009

Suuntaviivoja tulevaisuuteen

Edustajiston huhtikuun kokouksen pääaiheiksi nousivat lähetekeskustelussa olevat strategiapaperit. Taloustoimikunnan ja kielistrategiatoimikunnan luonnoksista käytiin kiivasta keskustelua.

Vuonna 2007 laadittua talousstrategiaa päivitetään nyt ensimmäisen kerran. Strategialuonnos sai kritiikkiä Vihreältä vasemmistolta ja Vihreältä listalta arvojen linjaamisen puutteesta.
"Strategiassa on jätetty pois arvoja ja politiikkasuosituksia, joita ei missään muualla linjata. Erityisesti Unican osalta", Ville Lahtivuori (ViVa) huomioi.
Sini Terävä (Vihr) oli samoilla linjoilla ja korosti, että Unicaa käsittelevässä luvussa olisi syytä tuoda esiin luomu- ja lähiruoka ja reilun kaupan tavoitteet. Taloustoimikunnan Toni Eklund oli samaa mieltä luomutavoitteiden mukaan tuomisesta lopulliseen paperiin.
TYY Terveeksi -edaattori Juho Hurmeen mukaan strategiassa olisi hyvä linjata ruokien terveellisyydestä ja allergikkojen huomioon ottamisesta ruokavaihtoehdoissa.
Vihreät ja ViVa kritisoivat myös, etteivät TYYn tavoitteet Unicassa ole edistyneet.
Eklund oli eri mieltä, samoin kuin keskustaopiskelijoiden Tuomas Vanhanen, jonka mukaan lähi- ja luomuruoan merkitys on selvästi ollut Unicassa matkalla hyvään suuntaan. Kehittämisen varaa ravintolatoiminnassa kuitenkin riittää, etenkin reilun kaupan tuotteiden tasa-arvoisessa asemassa.
"Pahimmassa tapauksessa reilun kaupan kahvivaihtoehto on murukahvia", totesi Saara Uotila (Vihr).
Eklundin mukaan reilun kaupan tavoitteiden hidas edistyminen on johtunut siitä, ettei asiasta ole yhteisymmärrystä Unican hallituksessa.

Kielistrategialuonnoksen esitteli strategiaa valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja Saara Uotila. Kv-opiskelijoiden asemasta on linjattu jo yhdenvertaisuusohjelmassa. Nyt käsitellyn kielistrategian päämääränä on vahvistaa englannin kielen asemaa ylioppilaskunnassa.
Pääsihteeri Katja Sauvola muistutti, että kielistrategiaa toteuttaessa on syytä ottaa huomioon sen vaikutukset henkilökunnan työajoille, koska virkatyönä kääntäminen vaatii resursseja myös toimistolla.
Ryhmä Lexin Antti Vaaja oli skeptisempi kääntämisen laajuudesta ja realistisuudesta. "Kiinnostaako kv-opiskelijoita edustajiston päätöksenteko ja linjapaperit? TYYn rivijäsenkään ei tiedä näiden kaikkien olemassaolossa – kun ei kiinnosta."
Demariopiskelijoiden maailmankansalainen Pasi Ahola oli pettynyt Vaajan kyynisyydestä, ja totesi englannin kielen – lingua francan – rinnakkaisen aseman olevan hyvä tulevaisuudentavoite.
Myös Juho Hurme ja Antti Toponen (Lex) kritisoivat käännöstyön laajuuden olevan pienen ryhmän ehdoilla pelaamista. Satu Airas (Lex) oli eri mieltä ja totesi jo automaatiojäsenyyden velvoittavan tasa-arvoisiin osallistumismahdollisuuksiin myös kielen osalta. Uotila totesi, että kysymys on sadoista TYYn jäsenistä, jotka on otettava huomioon.
Edustajisto päättää molemmista strategioista toukokuun kokouksessaan.

Teksti: Jari Pitkä
Kuva: Jani Sipilä

Turun ylioppilaslehti 9/2009 (8.5.)