Uutiset
25.11.2010

SYL = maailmanparantaja

  • Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokouksessa keskusteltiin muun muassa harmaasta taloudesta, ilmastokampanjasta ja sukupuolikiintiöstä.

Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanotot jakavat ylioppilasliikkeen.

Suomen ylioppilaskuntien liittoa on viime vuosina kritisoitu sen tekemistä yleispoliittisista kannanotoista, kuten ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä linjauksista. Osa opiskelijoista ja ylioppilaskunnista on pitänyt opiskelijoiden edunvalvonnan ulkopuolelle laajennettujen kantojen tekoa SYL:lle kuulumattomana toimintana.

SYL:n hallituksen jäsenen Jukka Vornasen mielestä sekä SYL että ylioppilaskunnat ovat kansalaisjärjestöjä, joilla on myös yhteiskunnallinen tehtävä ottaa kantaa myös muihin kuin opiskelijoihin ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin. "Esimerkiksi ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyvät kysymykset koskettavat myös meitä opiskelijoita nyt ja tulevaisuudessa", hän toteaa.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajan Maria Röykän mielestä SYL:n kannanottojen tulisi aina olla jollain tavalla sidoksissa opiskelijoiden edunvalvontaan. "SYL:n hallituksella on tietysti oikeutensa kannanottoja tehdä, mutta kyllä esimerkiksi alkoholin mielikuvamainontaa koskeva kannanotto oli aika erikoinen", hän toteaa.

Erityisesti tämän vuoden aikana kritiikkiä on antanut kokoomusopiskelijoiden liitto Tuhatkunta, jonka puheenjohtaja Jenny Nyman on useaan otteeseen kritisoinut SYL:n kannanottoja.

Alkuvuodesta myös kahdessa ylioppilaskunnassa, juuri perustetuissa Itä-Suomen yliopiston sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnissa pohdittiin SYL:n jäsenyydestä pois jättäytymisestä. Vaikka eroaikeiden taustalla oli taloudellisia perusteluja, myös ideologisilla eroilla SYL:oon oli vaikutuksensa erosuunnitelmiin.

Vornasen mielestä kysymykseen siitä, mihin SYL:ssä voidaan ottaa kantaa, on kaksi puolta. "Toisaalta on olemassa oikeasti keskustelua siitä, mihin SYL:n tulisi ottaa kantaa. Toisaalta taas 'Ei kuulu SYL:lle' argumenttia käytetään monesti myös silloin, kun ei rehellisesti uskalleta olla eri mieltä asiasta", Vornanen kertoo.

Yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kantaa ottaminen voi toisaalta myös politisoida ylioppilasliikettä ja SYL:a. "Kannanotot voivat tietenkin jakaa jäsenistöä entistä enemmän, mutta toisaalta se myös aktivoi opiskelijoita toimimaan", Vornanen perustelee.

SAMULI MAXENIUS