Uutiset
23.11.2011

SYL: Opiskelijalla on oikeus erehtyä

Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan korkeakoulujen päävalintojen rajaaminen pelkästään ilman opiskelupaikkaa oleville ei purkaisi nykyistä ylioppilassumaa vaan rankaisisi nuoria pieleen menneistä koulutusvalinnoista.

SYL otti kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistukseen liittokokouksessaan Hyvinkäällä viime viikonloppuna. Työurien pidentämiseksi ja korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi OKM esittää kaksivaiheista uudistusta, jonka jälkimmäisessä vaiheessa vaalikauden lopussa korkeakoulujen pääsykokeissa jaettavat paikat rajattaisiin uusille ylioppilaille ja muille, jotka eivät vielä ole aloittaneet yliopisto-opintoja.

Tällöin ne, jotka ovat aloittaneet opintonsa tai jo valmistuneet, eivät voisi vaihtaa alaa

tai laajentaa ja syventää osaamistaan. Liittokokouksen mukaan muutokset vaatisivat korkeakouluilta uudenlaisten erillisvalintamenettelyjen luomista.

Uhka valmistumisesta väärälle alalle saisi opiskelijan pahimmillaan keskeyttämään opintonsa tai pitämään useita välivuosia unelmien opiskelupaikkaa odotellessa.

SYL:n mukaan ensimmäisen opiskelupaikan valinnan merkityksen kasvaessa suositaan niitä, joilla on kulttuurista pääomaa koulutusvalinnan tekemiseen. Tällöin koulutuksen periytyvyys kasvaa entisestään.

TYL