Uutiset
02.02.2009

Taantuma vaikeuttaa vastavalmistuneiden työllistymistä

Tutkija: "Valmistumisajankohdan yhteiskunnallisella tilanteella on suuri merkitys juuri valmistuneen työllistymiselle".

Taloudellinen taantuma on ohraista aikaa vastavalmistuneille. Tämä käy ilmi myös Anne Maria Rouhelon tammikuun 30. päivänä tarkastettavasta väitöskirjasta Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja
kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla.
Rouhelo tutki väitöskirjassaan generalistien – eli maisterien jotka eivät valmistu tiettyyn ammattiin – työllistymistä 1980- ja 1990-luvun puolivälissä ja huomasi näissä olevan merkittäviä eroja.
"1990-luvun lama heikensi uran alkuvaihetta. Silloin oli enemmän työttömyyttä ja useat työllistyivät koulutustasoa vastaamattomiin tehtäviin. Lisäksi määräaikaiset tehtävät lisääntyivät, mikä vaikutti 1990-luvun puolivälissä työllistyneiden urapolkuihin", Rouhelo sanoo.
Hän uskoo myös nykyisen taantuman vaikuttavan vahvasti vastavalmistuneiden työllistymiseen.
"Uskon, että nyt valmistuvilla tulee olemaan uransa alussa työllistymisongelmia. Väestörakenteen muutos kuitenkin tasaa tilannetta, joten en usko, että tilanteesta tulee yhtä paha kuin 90-luvulla", Rouhela sanoo viitaten suurten ikäluokkien eläköitymiseen.

Valmistumisen jälkeinen aika voi olla ratkaiseva korkeakoulutetun uraputkea ajatellen. Tämä selviää puolestaan Minna Suutarin muutama vuosi sitten tekemästä, niin ikään korkeakoulutettujen työllistymistä käsittelevästä tutkimuksesta. Suutarin mukaan korkeakoulutettujen työelämään siirtymiseen liittyy usein epävarmuutta työllistymisestä ja pelkoa koulutusta vastaamattomiin tehtäviin joutumisesta.
Hyvässä suhdannetilanteessa nämä ongelmat eivät yleensä pitkity, mutta huonona työllistymisaikana tilanne voi olla toisenlainen. Ja jos työttömyys tai koulutusta vaatimattomamissa tehtävissä oleminen pitkittyy, se voi Suutarin tutkimuksen mukaan aiheuttaa vaikeuksia myöhemmin työuralla.
Tarkoittaako tämä sitten sitä, että valmistumisen partaalla olevan opiskelijan kannattaisi mieluummin vaikka vetkutella gradunsa kanssa kuin syöksyä suin päin taantuman epävarmuuteen?
"En halua ruveta neuvoja antamaan, mutta sen sanon, että suhteita ja kontakteja kannattaa hyödyntää. Yksi tutkimuksen tuloksista oli se, että kontaktien merkitys työllistymisessä on kasvanut merkittävästi ja esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet voivat poikia uusia työsuhteita, kun paikkoja jaetaan sisäisten työmarkkinoiden kautta", Rouhelo vastaa.

Lari Vesander
kuvitus Antti Laakso

Turun ylioppilaslehti 2/2009 (30.1.)