Uutiset
04.03.2010

Takaportti auki lukukausimaksuille

Lukukausimaksut jakavat mielipiteet. Toistaiseksi puolueet vannovat maksuttomuuden nimeen.

Valtiosihteeri Heljä Misukan (kok) vetämän työryhmän valmistelemassa koulutusvientistrategian luonnoksessa ehdotetaan "korkeakoulujen maksullisen toiminnan laajentamista". Samassa strategiassa painotetaan ulkomaille sekä kotimaassa yrityksille ja yhteisöille suunnatun koulutusviennin tärkeyttä korkeakouluille.

Toistaiseksi meneillään on rajattu viiden vuoden lukukausimaksukokeilu ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Jo vaihto-opiskelijoiden lukukausimaksut jakavat mielipiteet opiskelijoiden keskuudessa, mutta erityisesti opiskelijaliikkeessä ollaan huolissaan mahdollisuudesta laajentaa maksullisuus vaihto-opiskelijoiden jälkeen koskemaan myös suomalaisia opiskelijoita. Koulutusvientistrategia tulkittiin pelinavaukseksi kohti maksullista koulutusta ja lukukausimaksuja.

"Misukan työryhmän koulutusvientistrategiassa puhutaan lukukausimaksupohjan laajentamisesta, mutta ei tarkenneta kenen keskuuteen. Niin kauan kun määrittely jätetään yleiselle tasolle se jättää mahdollisuuden tulkita sitä myöhemmin suuntaan tai toiseen. Lukukausimaksujen laajeneminen on oikeana vaarana. Ei ehkä vielä tänä tai ensi vuonna, mutta lähitulevaisuudessa", kommentoi TYYn koulutuspoliittinen vastaava Rauli Elenius.

"Nyt pitää tarkkaan kiinnittää huomiota puolueiden vaaliohjelmiin. Jos jo vaaliohjelmia laadittaessa tiedetään puolueiden kannat, eivät puolueet voi kiertää sanojaan jälkikäteen", Elenius painottaa.

Turun yliopiston ylioppilaskunta onkin tiedustellut varsinaissuomalaisilta ja satakuntalaisilta kansanedustajilta puolueiden näkemyksiä. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on vuorostaan vaatinut puolueita julkistamaan kantansa maksullisen koulutuksen suhteen, jotta aiheesta voidaan käydä avointa keskustelua ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja.

Maksullisen koulutuksen noustua julkiseen debattiin pesi Kokoomus ripeästi kätensä.

"Jokaiselle suomalaiselle on taattava yhtäläiset oikeudet kehittää osaamistaan asuinpaikasta, varallisuudesta ja henkilön muusta taustasta riippumatta. Tästä syystä kokoomuksella ei ole mitään aikeita tai suunnitelmia ajaa lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille", kuuluu kokoomuksen eduskuntaryhmän sähköpostitse Turun ylioppilaslehdelle antama vastaus.

Ulkomaalaisille suunnatun lukukausimaksujen vaikutusta kokoomus jää kuitenkin seuraamaan.

Keskusta painottaa, ettei lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille "tulisi edes harkita". Samaan aikaan puolue kuitenkin korostaa voimakkaasti taloudellisten näkökulmien huomioimista tilauskoulutusta tarjottaessa.

"Suomalaisen koulutusosaamisen viennissä ei ole tärkeää niinkään paikka, vaan yleensä ottaen se, että korkeakoulut pystyvät hyötymään osaamisestamme myös taloudellisesti", toteaa keskustan puoluetoimisto.

Myös RKP vastustaa suomalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuja.

"Suomalaisen opiskelijan pitää voida luottaa siihen, että hän saa tutkintoon johtavan koulutuksensa edelleen maksuttomana", sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Anna Bertills puolueen tiedotteessa.

Hallituspuolueista vain vihreät vastustavat myös ulkomaalaisille suunnattuja lukukausimaksuja.

"Vihreät vastustavat kaikkia pyrkimyksiä lukukausimaksujen käyttöönottamiseksi. Tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus kaikilla asteilla on tärkeä perusarvo, jota ei saa romuttaa", linjaa vihreiden eduskuntaryhmä. Koulutusvienti olisi vihreiden mukaan hyväksyttävää vain jos maksajana ei ole yksittäinen opiskelija.

Oppositiopuolueet ovat ilmaisseet kielteiset kantansa lukukausimaksujen laajentamiselle, ja asiasta tehtiin nopeasti poliittinen lyömäase.

SDP:n virallinen kanta lukukausimaksuihin näyttää yksiselitteisen kielteiseltä.

"Sosialidemokraatit vastustavat jyrkästi lukukausimaksujen asettamista", puolueen varapuheenjohtaja Pia Viitanen linjaa tiedotteessaan.

Vasemmistoliitto asettui jyrkimmälle linjalle vastustaessaan yliopistojen kaupallistamista myös laajemmassa mielessä.

"Vasemmistoliiton mielestä tutkintojen kaupallistaminen ja lukukausimaksut sitovat koulutuksen epätasa-arvon politiikkaan. Me emme voi missään tapauksessa hyväksyä maksuttomuusperiaatteen murtamista", Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vastaa sähköpostitse.

Vaikka toistaiseksi yksikään puolue ei ole julkisesti ehdottanut lukukausimaksujen käyttöönottoa muille kuin ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille, näyttävät uudistukset avaavan vähintään portin maksullisuuden laajentamiselle. Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) on luvannut, ettei istuva hallitus aja lukukausimaksujen käyttöönottoa. Vanhasen on helppo tehdä lupauksia kautensa loppumetreillä. Pallo lentääkin seuraavien vaalien jälkeisen hallituksen kouraan.

Teksti ja kuvitus: Heikki Isotalo