Uutiset
03.05.2012

Teekkareista monialataitajia ensi syksynä

Turun yliopiston insinöörikoulutus saa kokonaan uuden muodon.

Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen DI-koulutusohjelman tilalle tulee ensi syksynä yksi tietotekniikan koulutusohjelma, jossa erikoistuminen tapahtuu maisterivaiheessa. Virallisen päätöksen asiasta tekee matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta toukokuun kokouksessa. Pienin uudistuksin muuntuu myös biotekniikan koulutusohjelma, mutta uudistuksen pääpaino ensimmäisessä vaiheessa on tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen koulutusohjelmauudistuksessa.

Suurin muutos liittyy opintokokonaisuuden järjestämiseen ja sisältöihin. Insinöörikoulutusreformin projektipäällikkö Ville Taajamaa kertoo, että mallia haetaan yhdysvaltalaisista huippuyliopistoista Berkeleysta ja MIT:stä.

"Näissä yliopistoissa on onnistuttu integroimaan insinöörikoulutus monialayliopiston muihin opiskeltaviin oppiaineisiin. Mallia ei ole koskaan ennen toteutettu Suomessa tai muissa Pohjoismaissa", hän tietää.

Reformin myötä Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusohjelmasta tehdään ongelmalähtöinen.

"Suurin muutos on, että opiskelijoita ei enää opeteta vaan ohjataan oppimaan", Taajamaa maalailee.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että tutkintorakenne on järjestetty täysin uudelleen.

Noin 20 opetushenkilökunnan jäsenen ja kymmenen opiskelijan muodostamissa työryhmissä on pohdittu kuluvan vuoden aikana, minkälaisia temaattisia kokonaisuuksia opiskellaan toisaalta kandidaatin tutkintoon valmistavien opintojen vaiheessa, toisaalta maisteriopintovaiheessa.

Taajamaan mukaan olennaisin muutos liittyy siihen, että perinteisten matematiikan ja fysiikan opintojen sijaan keskitytään työelämälähtöisiin tehtävänantoihin eli niin sanottuun integroivaan oppimiseen.

"On tärkeää, että opiskelijat saavat ratkoa oikean maailman ongelmia", Taajamaa sanoo.

Uudistus-

paineita

Paineet koulutuksen uudistamiseen tulevat sekä yliopistoyhteisön sisältä että ulkopuolelta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 tähdätään tekniikan alan aloituspaikkojen vähentämiseen.

Keskustelua on käyty valtakunnan tasolla siitä, onko mielekästä tarjota diplomi-insinöörikoulutusta Turun yliopiston kaltaisissa monialayliopistoissa.

Turun yliopistossa aloite reformin tekemiseen tuli rehtorilta. Maaliskuussa yliopisto liittyi kansainväliseen Worldwide CDIO Initiative -kehitysyhteisöön, joka toimii katto-organisaationa opiskelijalähtöisten insinöörikoulutusohjelmien suunnittelussa.

Uudistuksen avulla pyritään sitouttamaan alan opiskelijat myös suorittamaan tutkintonsa loppuun saakka.

"Turun alueella tarvitaan tekniikan koulutusta. Tällä hetkellä opiskelijamme viedään työmarkkinoille toisen vuoden opiskelijoina", Taajamaa lisää.

Taajamaan mukaan uudistuksen myötä monialayliopiston tarjoamat mahdollisuudet korostuvat maisteriopintovaiheessa. Uudessa mallissa opiskelija voi valita kolmen eri temaattisen profiilin väliltä. Niitä ovat terveysteknologia, globaali tietoyhteiskunta sekä peli- ja opetusteknologia.

Globaalin tietoyhteiskunnan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijat esimerkiksi suorittavat Kiinan kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan liittyviä opintoja.

"Nyky-yhteiskunnassamme monet ongelmat ovat IT-sidonnaisia. Esimerkiksi iPhonessa yhdistyy teknologia, käytettävyys ja design", Taajamaa sanoo.

Tasapäistävä

kanditutkinto

Ainejärjestö Digitin puheenjohtaja ja koulutusohjelman uudistuksen työryhmien opiskelijaedustaja Matti Vähä-Heikkilä kertoo työryhmien olleen hyvä edunvalvontakanava.

"Olemme saaneet käyttää niin sanottua veto-oikeutta kokouksissa. Opiskelijoiden ääntä on kuultu", hän kehuu.

Opiskelijan näkökulmasta ongelmaksi Vähä-Heikkilä kuitenkin näkee ministeriön tasolta tulevan vaatimuksen vähentää kandidaattiohjelmien määrää.

Vaikka tutkinto antaa perusvalmiudet toimia työelämässä, Vähä-Heikkilä ei täysin niele uudistusta.

"Tämä askel on homogenisoiva, eikä tällainen opintokokonaisuus välttämättä ole tutkintona relevantti", hän pohtii.

Teksti: LAURA MYLLYMÄKI

Tämä artikkeli on toinen versio. Alkuperäisessä jutussa väitettiin virheellisesti, että laaja opintokokonaisuusuudistus koskee ensi syksynä myös biotekniikan DI-koulutusohjelmaa, jonka opetussisällöt muuttuvat vain vähän. Alkuperäisestä jutusta myös puuttui tieto, että virallisen päätöksen asiasta tekee tiedekunta. Lisäksi jutusta saattoi saada virheellisen käsityksen siitä, että ministeriö olisi kohdistanut uudistuspaineita erityisesti Turun yliopistoa kohtaan.