Uutiset
18.11.2014

Turun yliopisto ja Åbo Akademi kohti yhteisiä tiloja

Teksti:
Lauri Hannus
  • Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen ilmoittivat uudesta yhteistyöstä 18.11.2014. Kuva: Hanna Oksanen.

ICT-alan opiskelijat muuttavat Luonnontieteiden talo 2:een yhdessä kielikeskuksen kanssa. Uuteen Geotaloon houkutellaan kansainvälisiä maisterivaiheen opiskelijoita. 

Naapuriyliopistot Turun yliopisto ja Åbo Akademi ryhtyvät määrätietoisesti kehittämään toiminnallista yhteistyötään siirtelemällä saman alan oppiaineita lähelle toisiaan.

Alkuvaiheessa yhteiset tilat hyödyttävät erityisesti tutkimusta, mutta tavoitteena on laajentaa myös opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella toisen yliopiston kursseja. Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat voivat jo nyt hakea opinto-oikeutta naapuriyliopistosta, minkä uskotaan yleistyvän yhteisissä tiloissa.

Kaikki ICT-alan toiminnot muuttavat yhteisiin, oppiaineiden tarpeet huomioiden remontoituihin tiloihin Luonnontieteiden talo 2:een. Samalla toimintoja limitetään niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin. Vuoden päästä tapahtuva muutto koskee noin n. 2000 opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa.

Laitokset ovat työskennelleet naapureina vuodesta 1988 saakka. Uusilta tiloilta haetaan niin synergiaetuja kuin säästöjäkin. Putkinäyttöjen tilalle on luvassa joustavia ryhmätyötiloja, joissa voi oleskella läppäri sylissään. Turun yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen mukaan painopistettä viedään ”seinistä sieluihin.”

Myös Turun yliopiston kielikeskus siirretään samaan rakennukseen. Tämän uskotaan helpottavan eri kielellä toteutettavan opetuksen ja tutkimuksen integraatiota entisestään.

 

Kohti pilvipalveluita ja pohjoisia mineraaleja

Turun yliopiston informaatioteknologian professorin Tapio Salakosken mukaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin informaatioalan tutkimuksen yhteistä painopistettä siirretään kohti ICT-alan tämän hetkisiä kasvualoja: terveysteknologiaa, big dataa ja teollista internetiä.

Uusien painotusten alta ei Salakosken mukaan olla varsinaisesti lopettamassa toimintoja, vaan kyse on luonnollisesta uudistumisesta, joka tapahtuu mm. eläkkeelle jäämisten ja uusien professorinimitysten kautta.

Yhteistyö tiivistyy myös IT-alan ulkopuolella. Molempien yliopistojen geologian oppiaineet sekä Turun yliopiston arkeologian oppiaine muuttavat yhteisiin tiloihin uuteen Geotaloon, joka peruskorjataan ÅA:n entisestä Chemicumista.

Samojen seinien sisään muuttavia geologeja kiinnostavat etenkin pohjoiset luonnonvarat. Åbo Akademin geologian professori Olav Eklundin mukaan Suomen ja Ruotsin alla lepäävä Fennoskandian kilpi on yksi maailman kuumimmista mineraalien etsintäalueista. Geologisen tutkimuksen avulla voidaan etsiä muun muassa älypuhelimien valmistuksessa tarpeellisia harvinaisia maametalleja.

Åbo Akademin rehtorin Jorma Mattisen mukaan kielellisen identiteetin säilyttäminen on keskeistä yliopistojen yhteistyön kehittämisessä. Kandidaattikoulutus järjestetään geotieteissä jatkossakin erikseen suomeksi ja ruotsiksi, ja myös maisterintutkinnon voi suorittaa molemmilla kielillä.

Samalla englannin kielen käyttö opetuksessa lisääntynee etenkin kansainvälisiä maisterivaiheen opiskelijoiden houkuttelemiseksi.