Uutiset
01.09.2011

Turun yliopiston ovet aukesivat joka kahdeksannelle

  • Turun Kauppakorkeakoulussa opintonsa aloittavat Maija Hartikainen, Johanna Pajala, Essi Niemelä ja Fana Immonen olivat Arcanumin nurmikolla viettämässä fuksien hengailuiltaa. Sisäänpääsyn hankaluudesta kertoo, ettei naisista kukaan ole tämän vuoden abiturientti. ”Kyllä sen eteen sai tehdä töitä tosissaan”, myöntää Essi Niemelä. Kauppakorkeakoulussa aloittaa tänä syksynä 326 uutta opiskelijaa.

Kasvatustieteiden hakijamäärät nousussa perinteisten suosikkien ohella.

Turun yliopistoon haki tänä keväänä 15 561 opiskelijaa, joista sisään hyväksyttiin 1916, eli noin 12,5 prosenttia hakeneista. Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta miltei tuhannella ja hyväksymisprosentti laski muutamalla kymmenyksellä.

Tämän vuoden tiukin seula oli erityispedagogiikan opintoihin: 599:stä koulutusohjelmaan hakeneesta opiskelupaikan sai vain 17. Osaltaan erityispedagogiikan koulutusohjelman ansiosta kasvatustieteiden tiedekunta oli yliopiston tiedekunnista suosituin. Sen eri oppiaineisiin lähetettiin lähes kuusi tuhatta hakemusta.

Perinteisesti suositut kauppakorkeakoulu ja lääketieteellinen tiedekunta olivat tänäkin vuonna hankalasti saavutettavissa - sisään hyväksyttiin kasvatustieteiden tapaan ainoastaan noin joka kymmenes hakija.

Turun yliopiston opintohallinnon johtaja Petri Sjöblom selittää oppiaineiden suosiota työllistymisnäkymillä.

"Erityispedagogiikan suosio johtuu siitä, että erityisopettajien työtilanne on erittäin hyvä ja koulutus on suoraan ammattiin johtavaa. Sama pätee esimerkiksi lääketieteen koulutusohjelmaan", Sjöblom sanoo.

Enemmistö

naisia

Opinnot Turun yliopistossa tänä syksynä aloittava on todennäköisesti nainen, jolla on takanaan ainakin yksi välivuosi.

Kaikista hyväksytyistä naisia oli nimittäin jälleen enemmistö ja uusia ylioppilaita vain noin kolmasosa.

Kasvatustieteiden tiedekunta oli tämänkin vuoden haussa yliopiston naisvoittoisin tiedekunta - miehiä oli kaikista hyväksytyistä vain viidennes.

Uusien miesopiskelijoiden lisäksi myös tämän kevään abiturientteja oli kasvatustieteihin hyväksytyissä muita tiedekuntia vähemmän.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta oli sen sijaan jälleen ainoa tiedekunta, johon hyväksytyistä opiskelijoista miehiä ja tämän kevään ylioppilaita oli naisia ja vanhoja ylioppilaita enemmän.

Hakemusten

määrä hämää

Hakemuksia lähetettiin jokaiseen tiedekuntaan huomattavasti viime vuosia enemmän, mutta kokeisiin osallistuminen oli laiskempaa kuin aikaisemmin.

Kaikista tiedekunnista ainoastaan lääketieteellisen kokeet keräsivät selvästi enemmän osallistujia kuin viime vuonna.

"Hakemuksia lähetetään varmuuden vuoksi paljon, koska hakuvaiheessa ei vielä olla varmoja, mihin oikeastaan halutaan ja paljonko aikaa valmistautumiseen sitten lopulta on. Lääketieteellisen ero muihin aloihin saattaa johtua siitä, että sinne harva lähtee koettelemaan kepillä jäätä", Sjöblom kertoo.

"Tärkeintä on kuitenkin se, että kokeisiin osallistuu edelleen lähes kaikissa oppiaineissa riittävästi hyviä hakijoita."

Teksti: JOEL HAAPAMÄKI

Kuva: LAURI HANNUS