Uutiset
13.05.2019

Turun yliopiston suunta haussa: Säilyykö Jukka Kolan kehuma yrittäjyyspainotus uudessa strategiassa?

Teksti:
Leea Vainio & Anni Savolainen
Kuvat:
Aleksi Malinen
  • Turun yliopiston tulevan rehtorin Jukka Kolan mukaan yrittäjyys ei tarkoita ”pop up -sarjayrittäjyyttä.”

Yliopisto etsii suuntaa vuoteen 2030 asti. Viime strategia­kaudella tuotiin esiin yrittäjyyttä, mitä tuleva rehtori Jukka Kola on kehunut. Mitä on luvassa seuraavaksi?

Turun yliopistossa työstetään parhaillaan uutta strategia­ohjelmaa ja siten tulevaisuuden linjoja korkeakoulun kehittämiseen. Nykyinen yliopiston strategia on voimassa vuoteen 2020 asti.

Seuraavia painotuksia kartoittaa strategiatyön ohjausryhmä. Puheenjohtajana toimii Jukka Kola, joka aloittaa yliopiston rehtorina ensi syksynä.

Mitään kovin konkreettista ei ole vielä tehty, mutta yhteisökuulemisessa on jo haettu uusia teemoja. Eniten ääniä saivat perustutkimuksen merkitys, monitieteisyyden vahvistaminen, hyvinvointi, sivistys­yliopisto sekä jatkuva oppiminen.

Turun yliopisto on vahvasti sitoutunut yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistämiseen, mutta tämä ei ainakaan vielä korostu teemoissa.

Rehtorilla on iso rooli yliopiston suunnan ohjaamisessa. Kola on jo aiem­min kehunut Turun yliopiston kasvavaa painotusta yrittäjyyteen.

Hän on myös todennut, että yliopiston täytyy vahvistaa poikkitieteellisyyttä, jotta siitä tulisi houkuttelevampi kumppani yrityksille ja muille korkeakouluille.

”Sivistynyt yrittäjyysliopisto”

Voisi siis olettaa, että Kola tahtoisi edistää yrittäjyysyliopiston kehittelyä. Kysyimme häneltä lisää yrittäjyyden merkityksestä.

”Sen sijaan, että puhuisimme vain yritteliäästä sivistysyliopistosta, voimme yhtä hyvin puhua sivistyneestä yrittäjyysyliopistosta”, Kola sanoo.

Kola ajattelee, että käsitteet voi yhdistää strategisesti, kun haetaan synergisia etuja.

Yliopiston tutkimus ja muut tulokset halutaan nykyistä nopeammin käytäntöön. Tästä syystä yritysyhteistyö on tärkeää.

Koulutusosaamisen tuotteistaminen ei kuulu vain teknisille ja kauppatieteellisille aloille. Ideaalitilanteessa yrittäjyys läpäisisi kaikki yliopiston seitsemän tiedekuntaa.

Rehtorin mukaan yrittäjyys liittyy ennen kaikkea asenteeseen.

”Yrittäminen ei tarkoita pop up ­-sarjayrittäjyyttä. Sen sijaan kyseessä on kokeileva tekemisen ja ajattelun tapa sekä valmius etsiä ratkaisuja ilman kapea-alaista siiloutumista, eli eri tavalla kuin on totuttu.”

Organisaatiorakenne muuttui

Yrittäminen sidottiin jo edellisen strategian tavoitteisiin, kun Turun yliopisto lanseerattiin ”yrittäjyysyliopistoksi”. Linjaus muutti yliopiston organisaatiorakennetta.

Yliopiston kehittämisyksikkö loi tutkijoille palvelun, joka auttaa heitä verkostoitumaan yritysten kanssa. Tavoitteena on saada osaajat ja tutkimustiedon tarpeessa olevat toimijat yhteen.

Palvelu on suunnattu yrityksille, jotka hakevat akateemisesta maailmasta kumppania tai osaajaa. Yliopistolla on laitteet ja tekijät sekä kyky tuoda yhteen luovia, monitieteellisiä ihmisiä pallottelemaan ideoita.

Turun yliopiston yritysasiamies Mikko Pohjola työskentelee tutkimuksen kaupallistamisen parissa. Hän iloitsee hyödystä, jota yhteistyö tarjoaa tutkijoille.

Myös opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä turkulaisten yritysten kanssa.

”Näissä puitteissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan liiketoiminnan ja tuotteen kehittämistä nollasta yrityksen asiantuntijan tukemana. Siihen vaaditaan luottamusta. Onnistunut yritysyhteistyö on pitkälti valmiiden suhteiden fasilitoimista”, Pohjola sanoo.

Palvelun avulla tutkijan työtä voidaan jatkojalostaa tuotteeksi yrityksille. Yliopisto tukee myös patentin hakemisessa keksinnöille.

Pohjola ei usko yritysyhteistyön uhkaavan tieteen asemaa tai perustutkimuksen rahoitusta.

”Tutkija on sitoutunut riippumattomuuteen ja tieteen etiikkaan. En näe tässä mitään ongelmaa.”

Tyy: Strategia ei ole vain viestintäväline

Ohjausryhmä valmistelee strategian vielä tämän vuoden aikana. Ryhmä esitelee strategian toimenpideohjelmat yliopiston hallitukselle viimeistään helmikuussa 2020.

Seuraava strategiakausi on alkaa vuonna 2021 ja kestää vuoteen 2030 saakka.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen on yksi ohjausryhmän jäsenistä. Saarinen korostaa valmisteluvaiheen merkitystä.

”Työ on alussa, ja tällä hetkellä ennakoidaan. Pyrimme hyvään prosessiin ja vaikuttamiseen. Etukäteen tunnustellaan, mitä on tulossa.”

TYYn keskeinen tavoite on strategiapuheen ja käytännön välisen kuilun kaventaminen. Toiminnan läpinäkyvyyttä halutaan lisätä esimerkiksi blogitekstien avulla.

Tänä keväänä ohjausryhmällä oli uusi lähtökohta: strategia laaditaan ministeriön toiveesta neljän sijasta kymmenelle vuodelle.

Saarinen muistuttaa, että johdolla ja eri hallinnon tasoilla on suuri viestinnällinen vastuu.

”Strategia ei ole vain viestintäväline valtiolle ja ministeriölle siitä, mihin yliopisto on menossa.”

Lue lisää:

Turun yliopiston johtoon nousee kiistelty rehtori Jukka Kola – Mitä Helsingin yliopiston historiallisten yt-neuvotteluiden arkkitehti suunnittelee nyt?

Miksi Turun yliopisto valitsi rehtorin, jota Helsingin yliopisto ei kelpuuttanut jatkokaudelle? (1/2019)

Ensimmäinen opiskelijoiden osuuskunta on perustettu

Korkeasti koulutetun keskiluokan työt katoavat. Työelämän murroksessa Turun yliopistoon on perustettu ensimmäinen opiskelijoiden oma osuuskunta. (4/2017)