Uutiset
29.03.2018

Tutkimus: Perheellisten opiskelijoiden riesana kiire, rahaongelmat ja jouston puute opinnoissa

Teksti:
Laura "Milla" Millasnoore
Kuvat:
Nella Keski-Oja
  • Dan ja Heidi Santamäki asuvat Joel-poikansa kanssa opiskelija-asunnossa, jonka naapurissa sijaitsee päiväkoti.

Perheelliset yliopisto-opiskelijat pitävät perheen ja opiskelun yhdistämistä haastavana.

Näin kertoo Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) tuore tutkimus Opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Selvityksen mukaan yleisimmät perheellisten kohtaamat ongelmat liittyvät ajanhallintaan, toimeentuloon, tukiverkostojen puuttumiseen, opintojen asettamiin haasteisiin ja mielenterveysongelmiin.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi jättäneensä kursseja tai tenttejä kesken perhesyistä. Niin ikään puolet oli sitä mieltä, että opintojen järjestämisessä ei nykyisellään huomioida perheellisten tarpeita.

Yliopistoilta vastaajat toivoivat joustavien suoritustapojen, kuten etäopiskelun, lisäämistä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) teetti vuonna 2014 oman kyselynsä Turun yliopiston perheellisille opiskelijoille. TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen mukaan tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin SYL:n selvityksestä saadut.

”Arjen pyörittäminen on yleisin huolenaihe”, Peltonen summaa.

 

OPISKELIJAPARISKUNTA Dan ja Heidi Santamäellä on 3,5-vuotias Joel-poika. Dan opiskelee mediatutkimusta Turun yliopistossa ja Heidi valmistuu syksyllä sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulusta.

Erityisesti ajankäyttöön liittyvät ongelmat ovat perheelle tuttuja. Toimiva arki edellyttää harkittua aikatauluttamista ja kumppanin tuntojen kuuntelemista.

”Pitkän suhteen myötä on helppo huomata, jos toisella on huono päivä. Silloin täytyy olla toisen tukena ja muistuttaa, että loppupeleissä kaikki on ihan hyvin”, Dan Santamäki kertoo.

Tukiverkosto on opiskelijaperheelle tärkeä. Joelin isovanhemmat osallistuvat aktiivisesti lapsen hoitoon, vaikka asuvatkin toisella paikkakunnalla.

”Jos olisimme olleet vain kolmestaan, emme olisi selvinneet”, Heidi Santamäki toteaa.

Perheen toimeentulo koostuu suurimmaksi osaksi tuista, vaikka molemmat vanhemmat tekevät opintojen ohella keikkaluontoisesti töitä. Viime vuoden opintotukiuudistuksen lapsikorotus paransi perheen rahatilannetta. Talous on silti tiukalla.

”Kyllä raha aika lailla kädestä suuhun menee”, Heidi kuvailee.

Pariskunta toivoo, että TYY ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) huomioisivat perheellisiä opiskelijoita nykyistä paremmin. Santamäet ovat itse toimineet opiskelijatuutoreina ja huomanneet, että perheellisille tuutoreille on kysyntää. Muiden voi olla hankala hahmottaa, minkälaista tuutorointia perheelliset opiskelijat kaipaavat.

Dan Santamäki on ollut pettynyt TYYn tarjoamaan perheellisille opiskelijoille suunnattuun toimintaan.

”Perheellisille opiskelijoille on epäaktiivinen Facebook-ryhmä, jonka vetovastuu tuntuu olevan kirkon työntekijöillä. Mun ei tule lähdettyä kirkon järjestämään toimintaan, etenkään kun toiminta ei ole edes aktiivista”, Dan harmittelee.

 

TYYN sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen on tietoinen perheellisille opiskelijoille tarkoitetun Facebook-ryhmän epäaktiivisuudesta. Hän huomauttaa, että ryhmän ensisijainen tarkoitus on toimia vertaistukikanavana perheellisille opiskelijoille.

”Ryhmän vetovastuu on oikeastaan ryhmän jäsenillä itsellään”, Peltonen selittää.

TYY pyrkii järjestämään vuosittain jonkin erityisesti perheellisille opiskelijoille suunnatun tapahtuman. Peltosen mukaan TYY kuulisi mielellään nykyistä enemmänkin perheellisten toiveita järjestettävän toiminnan suhteen.

Opiskelun ja perheen yhteensovittaminen -selvitys pohjautuu SYL:n syksyllä 2017 toteuttamaan kyselyyn, johon vastasi 635 yliopisto-opiskelijaa ympäri Suomea.

Lue lisää:

Gradu: Lasten pihaleikit ovat kadonneet katukuvasta

”1970–80-luvuilla oli parhaat mahdollisuudet leikkeihin. Silloin muutettiin maalta kaupunkien turvallisiin kerrostalokortteleihin, joissa oli mielettömät määrät leikkitovereita”, kertoo kulttuuriperinnön tutkimukseen gradun tehnyt opiskelija. (4/2018)

Uusi tukimalli kurittaa avopareja

Opintorahan leikkauksista huolimatta moni opiskelija saa jatkossa entistä enemmän tukia. Toisille tukimuutokset tarkoittavat kuitenkin satojen eurojen pudotusta toimeentulossa. (8/2017)

Miten perheellisiä opiskelijoita tulisi tukea?

Kuntavaalit ovat nurkan takana! Kysyimme puolueilta, millaista opiskelijapolitiikka ne vallan kahvassa ajaisivat. (3/2017)

Perheellisten opiskelijoiden haasteina aika ja raha

”Perheelliset opiskelijat kuvaavat mielestäni hyvin opiskelijapopulaation heterogeenisyyttä, joka julkisessa keskustelussa tuntuu välillä unohtuvan”, Ville Savolainen sanoo. (5/2014)