Uutiset
02.09.2011

TYS:n asukastoiminta järjestetään ilman VY:tä

  • Edullisista vuokratiloista on pulaa&quot
    VY:n tilojen kohtalo huolestuttaa kemistien ainejärjestön aktiiveja. &quot

VY:n juhlatila on vuokrattavissa enää lokakuun loppuun.

Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) hallitus päätti elokuun kokouksessaan ottaa asuntokohteissaan käyttöön uuden asukastoimintamallin. Uudessa mallissa ei ole mainintaa asukastoimintaa tähän saakka koordinoineesta Vuokralaisyhdistyksestä (VY).

Lokakuun alusta alkaen TYS:n asukkaiden edunvalvonnasta ja virkistystoiminnasta vastaavat kunkin asuinkohteen asukastoimikunnat, jotka valitaan asukaskokouksessa.

Asukasdemokratian vaatimukset saneleva laki astui voimaan vuonna 1990. Siitä saakka VY on toiminut koko TYS:n asuinkohteiden ainoana asukastoimikuntana. Järjestely on kuitenkin yhteishallintolain vastainen, sillä se ei anna paikallisille asukastoimikunnille mahdollisuutta vaikuttaa asuntokohteensa asioihin.

Uudella toimintamallilla pyritään saattamaan TYS:n asukasdemokratia lain edellyttämälle tasolle. Asukkaita toistaiseksi edustava VY on kuitenkin uuteen malliin tyytymätön, sillä se ei usko TYS:n ja asukastoimikuntien kykenevän järjestämään kaikkia niitä palveluja, joista yhdistys on tähän asti huolehtinut. VY on esimerkiksi vuokrannut juhla- ja harrastustiloja ja tavaroita TYS:n asukkaille.

TYS:n päätös tarkoittaa käytännössä Vuokralaisyhdistyksen toiminnan lakkauttamista sellaisena kuin se on tähän saakka ollut. VY toimitti TYS:n hallitukselle elokuussa oman ehdotuksensa asukastoiminnasta. Siinä yhdistyksellä säilyi rooli asukastoimikuntien rinnalla.

"Ehdotuksessamme VY hoiti edelleen tavaranlainausta ja tilojen vuokrausta, asukastoimikunnat edunvalvontaa", VY:n puheenjohtaja Martta Hakamies sanoo.

Uudessa mallissa palvelujen kohtalo on vielä auki. TYS:n asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaan mukaan muita kuin lakisääteisiä, asukasdemokratiaan liittyviä palveluja kuten tavaranlainausta harkitaan ensi keväänä, kun uuden mallin mukainen toiminta on päässyt kunnolla käyntiin.

"Bänditiloista pyritään tekemään päätös syyskuun aikana, mutta juhlatilojen vuokrauksen tapaista toimintaa TYS tuskin ryhtyy järjestämään", Lipponen-Vaitomaa sanoo.

VY:n juhlatila Inspehtorinkadulla on ollut suosittu bilepaikka TYYn alayhdistyksille. Hakamies kertoo monien TYS:n asukkaiden toivoneen, että VY:n tila- ja tavaravuokraustoiminta jatkuisi. Yhdistys aikookin käynnistää nimienkeruun asukkaiden tahdon ilmaisemiseksi TYS:lle.

VY:n juhla- ja toimistotilat ovat yhdistyksen hallinnassa marraskuun loppuun. Asukkaiden vuokrattavissa tilat ovat lokakuun loppuun.

Hakamies kritisoi myös sitä, kuinka TYS valmisteli ja valitsi uuden toimintamallin. Lain mukaan asukastoimikunnilla on oikeus olla mukana asukasdemokratian uudistamisessa.

Sekä Vuokralaisyhdistyksellä että turkulaisilla ylioppilas- ja opiskelijakunnilla on edustajansa TYS:n hallituksessa. Hallituksen jäsenistä kaikki paitsi VY:n edustajat kannattivat uutta asukastoimintamallia.

Teksti: ANNA-ELINA MATILAINEN

Kuva: LAURI HANNUS