Uutiset
26.10.2011

TYY mahdollistaisi alanvaihdot jatkossakin

TYY ei rajaisi yliopistojen päävalintoja vain tutkinto-oikeudettomille hakijoille. Ylioppilaskunnan kanta käy ilmi TYYn hallituksen lausunnosta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan.

Lausuntokierroksella käyneessä OKM:n suunnitelmaluonnoksessa esitettiin, että korkeakoulutukseen pääsyä tulisi nopeuttaa varaamalla korkeakoulujen päävalinnat ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

TYYn hallituksen puheenjohtajan Rauli Eleniuksen mukaan esitetty toimenpide vain siirtäisi ongelman muualle.

"Pahimmillaan opiskelemaan hakeutumista alettaisiin varoa, ja kukin hakisi vain omalle tavoitealalleen. Pääsykokeisiin lukiessa ja alaan tutustuessa preferenssit voivat kuitenkin vielä muuttua", hän huomauttaa.

Ministeriön kehityssuunnitelmassa ratkaisuna alanvaihtoon ehdotetaan erillisvalintojen kehittämistä, jota myös TYY pitää välttämättömänä. Erillisvalinta eli joustava siirtyminen korkeakoulujen sisällä ja välillä ei kuitenkaan ole ongelmatonta. TYYn mukaan hakijoiden välinen tasa-arvo häviää, jos erillisvalinnan kriteerit ovat täysin korkeakoulukohtaisia.

"Opiskelija saattaa haluta vaihtaa alaa kirjallisuustieteestä lääketieteeseen. Kysymykseksi jää, miten kaukana toisistaan olevien alojen erillisvalinta järjestetään", Elenius lisää.

Mitä

on laatu?

Ministeriön suunnitelmassa sivuttiin myös yliopistojen rahoitusmallin uudistamista. Luonnoksessa todetaan, että rahoitus kytketään entistä tiiviimmin tutkintojen suoritusaikaan ja suoritettuihin opintopisteisiin. Jo nyt yliopistoja palkitaan jokaisesta yli 45 opintopistettä vuodessa suorittaneesta opiskelijasta.

TYY linjasi lausunnossaan, että mikäli rahoitusmallin uudistamisessa halutaan lisätä laadullisten kriteerien painoarvoa, on niiden mitattava muutakin kuin suoritettuja opintopistemääriä.

"Yliopistoja palkittaisiin entistä suuremmista opintopistemääristä, jotka eivät välttämättä kuvaa parhaiten opetuksen laatua. Pahimmillaan yliopistojen vaatimustaso voisi jopa laskea", Elenius katsoo.

Tavoitteena on, että valtioneuvosto käsittelee ja päättää suunnitelmasta joulukuussa. TYYn lausunto on osa Turun yliopiston OKM:lle antamaa lausuntoa.

LAURA MYLLYMÄKI