Uutiset
03.03.2011

TYYn kirjasto vältti jälleen lakkauttamisen

Edustajisto pyysi hallitusta selvittämään mahdollisuutta uuden ylioppilastalon rakentamiseksi.

Ylioppilaskunnan kirjasto nousi jälleen kerran keskustelunaiheeksi edustajiston kokouksessa 23. helmikuuta, koska samassa kokouksessa päätettiin TYYn tavoitteista ylioppilastalojen remontin suhteen.

Keskustelussa esitetyt kannat kirjaston lakkauttamisen puolesta ja vastaan eivät olleet muuttuneet juurikaan aikaisemmista lakkautuskeskusteluista. Lakkauttajien mielestä kirjastotoiminnan ylläpito ei ole ylioppilaskunnan tehtävä ja toiminta on taloudellisesti tehotonta. Kirjastoa puolustettiin sillä, että se on laadukas, yliopiston kirjastoa tukeva palvelu, joka parantaa TYYn imagoa ja näkyvyyttä.

Hybridiaanin edustaja Jetro Vesti ehdotti kirjaston lakkauttamisesta neuvoa-antavaa jäsenäänestystä, jotta kirjastosta tällä tavalla saataisiin viimein selkeä kanta myös jäsenistöltä. Ehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi, sillä se olisi haitannut ylioppilastalojen remontin suunnittelua ja neuvotteluja.

Lakkauttamisesta järjestettiin nimenhuutoäänestys, vaikka osa kirjaston lakkauttamisen kannattajista vaati suljetun lippuäänestyksen järjestämistä. Suljettua äänestystä perusteltiin kokouksen ilmapiirillä, jossa kaikki edustajat eivät voisi äänestää avoimesti haluamallaan tavalla ryhmäpaineen vuoksi. Nimenhuutoäänestyksen puoltajat taas perustelivat kantaansa sillä, että edustajien tulee ottaa vastuu myös tekemistään päätöksistä ja pystyä seisomaan kantojensa takana.

Itse äänestyksen tulos oli 24-17 kirjaston säilyttämisen puolesta. Nimenhuutoäänestyksessä kirjaston lakkauttamista kannattivat ryhmien Lex, Kokoomus, TYY Terveeksi ja TuKYn edustajat, poikkeuksena edustajiston puheenjohtaja Niklas Mannfolk (TuKY), joka äänesti kirjaston säilyttämisen puolesta. Kirjaston säilyttämistä kannattivat ryhmät Vihreä lista, ViVa, Keskustaopiskelijat, Demariopiskelijat, Humanistilista, Hybridiaani, Eduxi ja Soihdunkantajat.

Ylioppilaskunnalle uusi talo?

Edustajisto esitti kokouksessa hallitukselle myös pyynnön selvittää, mitä uuden ylioppilastalon rakennuttaminen maksaisi.

Pyynnön esittäjän Vihreän listan Topi Artukan mukaan TYY voisi selvittää, millaisiksi esimerkiksi 350m² tai 500m² kokoisen omakotitalon rakennuskustannukset nousisivat, jos rakennukselle tulisi tarve. Ehdotuksen mukaan talo voisi pitää sisällään juhlatilan ylioppilaskunnan käyttöön sekä toimistotiloja.

Universtaan toimitusjohtajan Toni Eklundin mukaan tällaisen selvityksen kustannukset ovat muutaman tuhannen euron luokkaa. Hallitus totesi ryhtyvänsä selvittämään pyydettyjä asioita.

Teksti: SAMULI MAXENIUS

Kuva: LAURI HANNUS