Uutiset
05.02.2021

TYYn Terve mieli -hanke sai 107 000 euroa rahoitusta – tarkoitus laajentaa kauppiksesta alkunsa saanut tukiopiskelijoiden verkosto koko yliopistoon

Teksti:
Jasmin Vahtera
Kuvat:
Miika Tiainen
  • Aku Lehojärvi ja Samuli Tähtinen olivat luomassa Terve mieli -hanketta kauppakorkeakoulussa syksyllä 2019. Lehojärvi iloitsee saadusta rahoituksesta, sillä se auttaa laajentamaan hanketta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan Terve mieli -hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) 107 000 euroa rahoitusta. 

Hankkeen tarkoituksena on luoda koko yliopistoon tuki­opiskelijoiden verkosto, joka madaltaa opiskelijoiden kynnystä puhua henkisestä hyvinvoinnistaan.

TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan mukaan OKM:n erityisavustus osui sopivaan hetkeen. 

”TYYssä käynnisteltiin juuri pitemmän aikavälin projektia, jossa TuKYn Terve mieli -mallia laajennettaisiin muihin tiedekuntiin ja lopulta koko yliopiston laajuiseksi. Ilman rahoitusta laajennukseen olisi mennyt vuosia.”

TYYn viime toukokuussa tekemä koronakysely antaa projektille pontta. 42 prosenttia vastanneista koki, että hyvinvoinnin ylläpitämisessä auttaisi vertaistuki opiskelijoilta. Suosiota saivat myös opettajan tuki ja mielenterveyspalvelut.
 

Terve mieli -hankkeen käynnisti alun perin Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry syksyllä 2019. Hankkeen takana olivat Aku Lehojärvi ja Samuli Tähtinen TuKYsta sekä yliopisto-opettaja Helena Rusanen.

Lehojärvi iloitsee saadusta rahoituksesta. Hän on kuulunut hankkeen ohjausryhmään vuodesta 2019.

”Sen lisäksi, että päätös auttaa ajamaan hanketta eteenpäin, se toimii tunnustuksena tehdylle työlle. Odotan innolla sitä, miten hanke tulee tämän tuen myötä kehittymään”, Lehojärvi sanoo.

Turun kauppakorkeakoulussa mallin mukainen opiskelijoiden vertaistuki ja koulutus on jo vakiintunut osaksi toimintaa. Toiminta ehti pyöriä kuitenkin vain vajaan lukuvuoden ennen koronaa. Ritola kertoo, että lyhyen seurantajakson tuloksissa oli havaittavissa parannusta entiseen.
 

Projektia varten TYY palkkaa määräaikaisen työntekijän vuoden ajaksi. 

Hanke käynnistyy mielenterveys­kyselyllä. Kyselyiden tulosten perusteella opiskelijoiden tukitoimia voidaan räätälöidä tiedekuntakohtaisesti.
 

Oikaisu printtiin: Painetussa lehdessä julkaistusta uutisesta saa virheellisesti kuvan, että Aku Lehojärvi ei olisi ollut mukana käynnistämässä hanketta 2019.