Uutiset
11.05.2009

TYY&TuKY: Hallitukseen ei välttämättä ulkopuolista enemmistöä

Yliopistokollegio, jonka tehtävänä on päättää uuden Turun yliopiston hallitus, valittaneen toukokuun aikana.
Kollegion ensimmäiseksi merkittäväksi tehtäväksi tulee hankkia yliopiston ulkopuolisia jäseniä hallitukseen. Ulkopuolisia jäseniä ovat kaikki, jotka eivät ole yliopiston henkilökuntaa, professoreita tai opiskelijoita.
Yliopistolakiehdotuksen mukaan yliopiston hallituksesta puolet, mukaan lukien puheenjohtajan, tulee olla yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä heräsi kuitenkin kysymys, onko tämä perustuslain mukaista. Suomen perustuslaissa taataan tieteen itsenäisyys ja yliopistojen itsehallinto.
Tätä kirjoitettaessa ei perustuslakivaliokunta vielä ollut antanut aiheesta lausuntoa.

Teksti: Visa Kurki

Turun ylioppilaslehti 9/2009 (8.5.)