Uutiset
26.03.2009

TYY&TuKY: Vaalikone avattu

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on avannut vaalikoneen huhtikuussa pidettäviä edustajistovaaleja silmällä pitäen. Koneessa vastataan 20 kysymykseen, joista puolet on valtakunnallisia ja puolet Turun yliopiston ylioppilaskuntaa koskevia kysymyksiä. Koneessa on kysymyksiä muun muassa alkoholin roolista opiskelijakulttuurissa ja opiskelijoiden terveydenhuollosta. TYYn osiossa pohditaan muun muassa, mitkä ovat ylioppilaskunnan tärkeimmät tehtävät ja palvelut alayhdistyksille.
"Pyrimme tuomaan esiin sekä TYYtä että kauppakorkeakoulua koskevia ajankohtaisia kysymyksiä sekä ylioppilaskunnan eri toimintakenttiä", kertoo Turun paikallisista kysymyksistä vastaavan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Reima Välimäki (Vihreä lista). SYL:n laatimat valtakunnalliset kysymykset ovat jossain määrin hankalia ylioppilaskuntaa tuntemattomalle sisältäen kysymyksiä muun muassa duaalimallista sekä SYL:n ja paikallisten ylioppilaskuntien suhteesta.
"Emme ole täysin tyytyväisiä valtakunnallisiin kysymyksiin, eivätkä vaalilautakunnat saaneet kommentoida niitä lainkaan", toteaa Välimäki.

Teksti: Visa Kurki

Turun ylioppilaslehti 6/2009 (27.3.)