Uutiset
23.04.2009

TYY&TuKY: Yliopiston johtoon haetaan opiskelijoita

Turun vuoden 2010 aloittavan uuden yliopiston hallitukseen ja kollegioon haetaan opiskelijajäseniä. Nyt valittavan kollegion tärkein tehtävä on yliopiston hallituksen koon ja toimikauden vahvistaminen sekä sen jäsenten valinta; seuraavien kollegioiden toimikenttä tulee olemaan laajempi.
Hallituksen laajaan tehtäväkenttään kuuluu muun muassa toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettaminen, yliopiston talousarvion tekeminen sekä yliopiston rehtorin tai rehtoreiden valinta ja tarvittaessa erottaminen. Hallitus päättää myös yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Turun yliopiston yliopistokollegioon valitaan todennäköisesti 15 opiskelijajäsentä. Kollegio puolestaan valitsee yliopistohallituksen 12 jäsentä, joista 2 tulee oletettavasti olemaan opiskelijoita. Opiskelijajäsenen tulee olla Turun yliopiston tai Turun kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi lukuvuonna 2008–2009 ilmoittautunut opiskelija. Sama henkilö ei voi olla sekä kollegiossa että hallituksessa.

Molemmissa valinnoissa kiinnitetään muun muassa huomiota hakijan kokemukseen yliopistohallinnosta sekä tasa-arvoseikkoihin.
"Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että hallituksen opiskelijajäsenien on oltava mies ja nainen", TYYn koulutuspoliittinen sihteeri Tomi Nyström kertoi asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.
Hallituksen jäsenten valinnassa merkitystä on myös esimerkiksi talouskokemuksella.

Kollegiohaku on auki keskiviikkoon 6.5. saakka ja haku hallitukseen 15.5. saakka. Lisätietoja löytyy TYYn verkkosivuilta.

Teksti: Visa Kurki