Uutiset
25.09.2009

TYYtymättömät jatko-opiskelijat

TYYn keskuudessa kulkee tyytymätön jatko-opiskelijoiden joukko. Vaikka jatko-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kuulua ylioppilaskuntaan, ei heidän asioitaan ajeta samalla painoarvolla kuin perustutkinto-opiskelijoiden.

Jatko-opiskelijoiden YTHS-etu lähti, mitä jäi? Varsin vähän. Muutama hassu palvelu ja alennus. Assarin lounas neljäkakskytviidellä. Vain harvat kokevat enää tarvetta kuulua ylioppilaskuntaan, ehkä syystäkin.

Jatko-opiskelijafoorumin puheenjohtaja, hoitotieteen jatko-opiskelija Johanna Olli kommentoi jatko-opiskelijoiden asemaa ylioppilaskunnassa kuulostaen hieman pettyneeltä.

"YTHS oli monelle se varsinainen syy viitsiä maksaa jäsenmaksu."

Jatko-opiskelijat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka tarpeita ja ongelmia on hankala yleistää. Monilla ei ole yksinkertaisesti mitään tarvetta ylioppilaskunnan täytettäväksi. On kuitenkin myös monia, jotka toivoisivat enemmän panostusta ylioppilaskunnalta.

TYY on järjestänyt oma-aloitteisesti jatko-opiskelijoille suunnattuja infotilaisuuksia, ja tarjonnut kaksi vuotta sitten perustetulle jatko-opiskelijafoorumille tiloja ja viestintäkanavan. Muuten käytännön toimet ovat olleet vähäiset.

Jatko-opiskelijoilta puuttuu selkeä yhteinen edunvalvonta, Olli ynnää ongelmaksi.

"Opiskelijan asemaa ei aja kukaan."

Suurelta osalta jatko-opiskelijoista löytyy rahalliset edellytykset jatko-opiskelulle, sekä työsuhdeterveydenhuolto. On kuitenkin monia, joilla tarvetta ylioppilaskunnan etuisuuksille olisi.

Olli toivoo, että TYY voisi kohdentaa etuja edes osalle jatko-opiskelijoista.

"Jonkinlaista välimuotoa ja kompromissia olisi realistista hakea."

Olli ei kuitenkaan syytä yksin ylioppilaskuntaa, vaan osaa myös kääntää katseensa peiliin.

"Tämä on osin oma vikakin. Meidän olisi pitänyt olla enemmän aktiivisia ja pitää ääntä itsestämme."

TYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Elias Laitinen kiemurtelee tuolillaan vastatessaan kysymyksiin jatko-opiskelijoiden asemasta.

"Seuraavan kuukauden aikana pyritään paneutumaan aiheeseen."

Laitinen korostaa että jatko-opiskelijakysymys on ollut TYYssä tapetilla koko vuoden, ja kohta olisi tarkoitus ryhtyä toimeen. Laitinen tunnustaa, että ongelmia on.

"Oma käsitys on se, että sosiaalipoliittisella puolella jatko-opiskelijat on huomioitu niin kuin pystytään, mutta edunvalvontapuolella on ehkä parantamisen varaa."

Vika ei ole Laitisen mukaan yksin TYYssä. Jotta jatko-opiskelijoiden asioita voidaan tehokkaasti ajaa, tulee heidän olla TYYssä aktiivisesti mukana ajamassa niitä.

"Toinen vaihtoehto on se, että jatko-opiskelijat perustavat oman järjestön, joka toimisi yhteistyössä TYYn kanssa."

Teksti ja kuvitus: Heikki Isotalo