Uutiset
02.11.2020

Unicaa ei ohjata luopumaan naudanlihasta eikä TYY tavoittele hiilineutraalisuutta – hiilijalanjäljen laskennasta vapautuvat resurssit suunnataan vaikutustyöhön uuden ympäristöohjelman mukaisesti

Teksti:
Samuli Tikkanen
Kuvat:
Nella Keski-Oja
  • Edustajisto kokoontui etänä. Arkistokuva ylioppilastalosta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi uuden ympäristöohjelman kokouksessaan keskiviikkona 28.10. Edellinen ohjelma on vuodelta 2016.

Kokouksessa keskustelua herätti opiskelijaravintoloista vastaava yritys Unica. Ryhmä Vihreä vasemmisto ehdotti ympäristöohjelmaan lisättäväksi kirjauksen ”Keskustellaan Unican johdon kanssa mahdollisuuksista luopua naudanlihasta ja siirtyä vegaanisempaan tarjontaan.”

Esitys hylättiin, koska useiden puheenvuorojen perusteella se nähtiin liiallisena omistajaohjaustoimena. Itse ehdotus todettiin useaan otteeseen kannattamisen arvoiseksi, vaikutusväylä vain olisi saanut olla toinen.

TSE-Listan edustaja Eemil Säynäslahti totesi puheenvuorossaan, että Unican ja Universtaan toimitusjohtajia tulisi kuulla ennen kuin päätetään näihin liittyvistä ympäristöasioista.

Taustalla on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan päätös luopua naudanlihasta Unicafé-ravintoloissa tämän vuoden helmikuusta alkaen.

”Siitä lähtien aina säännöllisesti kysytään, että tekeekö Unica samankaltaista. Tässä on se ongelma, että miten TYYn omistajaohjausta tehdään”, TYYn puheenjohtaja Sofia Engblom kommentoi.

TYY omistaa Unicasta 51% prosenttia, kun taas HYY:n Unicafé on täysin opiskelijaomisteinen. Lisäksi Unican tuloista suuri osa tulee muilta kuin opiskelijoilta, eli myös kävijäryhmissä on eroavaisuuksia.

Engblom uskoo, että Unicalla on selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan TYY haluaisi viedä sen toimintaa. Unica tietää, että ympäristöarvot ovat TYYlle tärkeitä. 

”Me emme sinällään tee mitään sellaisia päätöksiä, että ohjaisimme tiettyyn suuntaan, vaan keskustelemme ja kerromme millaisia näkemyksiä TYYssä tai hallituksessa on. Ympäristösiipi on myös tosi aktiivinen ja oli juuri tapaamassa Unican toimitusjohtajaa näistä aiheista.”

Nykyisellään kaikista Unican ravintoloista saa vegaanista ruokaa. Alkuvuodesta Unica teki kokeilun, jossa kasvisruoat siirrettiin ensimmäiseksi linjastoon, jotta nähtäisiin, olisiko sillä vaikutusta myyntiin.

Sähköpostitse Unican toimitusjohtaja Krista Vanhala kertoo, että kokeilu aiotaan muuttaa pysyväksi toiminnaksi kaikissa ravintoloissa, joissa se on mahdollista.

Hän pitää tärkeänä, että opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden kanssa keskustellaan siitä, kuinka kasvis- ja vegaaniruuista saataisiin houkuttelevampia. Uusia kasvisproteiinivaihtoehtoja etsitään ja tällä hetkellä kokeiluun on tulossa Laitilan vihanneksen kanssa tehty kotimainen nuudelinkorvike Juudeli.

Lisäksi Unican uusilla nettisivuilla on näkyvissä jokaisen annoksen hiilijalanjälki, ja ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja on suunniteltu nostettavaksi esille päivän tarjonnasta liikennevalomallilla.
 

Viimeisen kahden vuoden ajan on myös keskusteltu siitä, tulisiko TYYn asettaa itselleen hiilineutraalisuustavoite.

Toimiston hiilijalanjälkeä alettiin laskea vuonna 2019. Vuoden kestäneen mittauksen mukaan jalanjälki on 2 000 kg CO2-ekvivalenttia, kun Sitran testin mukaan keskimääräisellä ihmisellä se on noin 7 000 kg.

Resurssisyistä laskennan kohteena olivat vain TYYn hallitus ja työntekijät. Turun ylioppilaslehti ja TYY-konserni jätettiin ulkopuolelle, eli ne toimijat, joista TYYn varsinaiset päästöt koostuvat.

Edustajiston hyväksymässä ympäristöohjelmassa hiilineutraalisuustavoitetta ei kuitenkaan mainita. Ohjelma ei siis velvoita raportoimaan ympäristötoimista hiilijalanjälkeä laskemalla.

Lähetekeskustelussa hiilineutraalisuuden sisällyttämisestä oli vielä puhetta, mutta hallituksen lopullisesta pohjaesityksestä se oli pudotettu pois.

”Suurin ongelma on se, että meillä ei ole resursseja mitata hiilijalanjälkeä. Toinen ongelma on se, ettei mittausta nykyisessä muodossa ole tarkoituksenmukaista tehdä. TYYn toimiston jälki on kolmasosa yksittäisen henkilön hiilijalanjäljestä”, Engblom sanoo.

Yhden henkilön niskoille lankeava ympäristötehtävä johtaa Engblomin mukaan tehottomaan ajankäyttöön. Aikaa menee käytettyjen kahvipakettien raportointiin, kun pitäisi keskittyä varsinaisiin toimiin. Jatkossa resurssit suunnataan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Ympäristösektorille on tullut viime vuosina paljon lisää työryhmiä yliopistolle, kaupunkiin ja maakuntaan. Työ on lisääntynyt mutta resurssit eivät. Nyt resursseja voidaan ohjata vaikuttamiseen, kuten työryhmiin, mielipidekirjoituksiin ja kampanjoihin osallistumiseen.

Engblom uskoo, että hiilijalanjäljen laskemiselle voi olla tarvetta tulevaisuudessa, kun tarkastellaan TYY-konsernia – riippuen kirjataanko asia TYYn strategiaan. Strategia määrittää, mihin edustajisto toivoo toimiston resursseja käytettävän.

”Kyllä tekisimme sen mittauksen sitten konsernitasolla. Ehkä konsultti tai ulkopuolinen palkattu henkilö tekisi sen, ja se voisi olla vaikka muutaman vuoden päästä.”

Laskennassa huomiotaisiin myös Tylkkärin osuus. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatisi kompensaatiota, mistä on jo keskusteltu edustajiston kanssa.

Oikaisu 2.11.2020 klo 16.44: TYY ei käyttänyt oman hiilijalanjäljen mittaamiseen Sitran laskuria (vaan siitä muokattua versiota).

Artikkelia muokattu 2.11.2020 klo 20.14: lisätty tietoa konsernitason hiilijalanjäljen laskennasta.
 

Lue lisää

Vain yksi liharuokapäivä viikossa? Opiskelijaravintoloita ilmastotalkoot eivät sytytä: "Liiketoimintaan ei voi sekoittaa politiikkaa"

Tylkkäri kysyi vuonna 2018 Juvenekselta ja Unicalta, olisiko mahdollista, että opiskelijaruokaloissa olisi vain yksi liharuokapäivä viikossa. (8/2018)

Analyysi: Pakkojäsenyys, hiilineutraalisuus, leikkaukset… mihin suuntaan edustajisto kallistuu, jos katsomme vaalikonevastauksia? – Suuria muutoksia ei ole luvassa

Tylkkäri pohti vuoden 2019 edustajistovaalien jälkeen, mihin suuntaan edustajiston mielipiteet kallistuvat mm. Unican omistajaohjauksessa. (7/2019)