Uutiset
02.02.2010

Uusi ylioppilaskunta, uudet säännöt

Turun yliopiston ylioppilaskunta kokoontui tammikuun kokoukseen Turku-saliin vuoden vaihteessa yhdistyneiden TYYn ja TuKYn ylimpänä päätöksiä tekevänä elimenä. Asialistalla oli sääntötyöryhmän työn tuloksen, uuden ylioppilaskunnan sääntöjen hyväksyminen. Tulevaisuutta silmällä pitäen edustajisto puhui myös alustavasti ylioppilaskunnan uuden strategian laatimisesta.

Debattia käytiin edustajistossa eniten vaalijärjestyksen ja siihen liittyvien ylioppilaskunnan sääntöjen pykälien kohdalla.

Merkittävin tehty muutos edustajistovaalien kohdalla oli Eduxin ehdotuksesta tehty lisäkirjaus yliopiston filiaalien lippuäänestyspaikkojen järjestämisestä opiskelijoiden tasavertaisen äänestysmahdollisuuden turvaamiseksi. Kirjaus sai edustajistolta reilun tuen, vaikka aikaisempien vuosien tapa toimittaa äänet uurnissaan Turkuun laskettavaksi herätti joissakin edustajiston jäsenissä epämiellyttäviä visioita äänestyslipukkeita uhkaavista bussipaloista.

Äänestystapojen kohdalla esiin nousi myös TuKYn edaattori Virtasen radikaali esitys edustajistovaaliäänestyksen muuttamisesta kokonaan sähköiseksi. Edustajisto ei valtaosin esitykselle lämmennyt. Sähköisen äänestyksestä nähtiin huonoina esimerkkinä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viime vuotinen sekoilu, joka pakotti uusintavaaleihin. Lisäksi lippuäänestyspaikat nähtiin vaalien näkyvyyttä kohottavina. Jyrkimmin pelkkää sähköistä äänestystä vastusti Vihreän vasemmiston Lahtivuori, joka kuvaili puheenvuorossaan suljettua lippuäänestystä rauhoitettuna, lähes pyhänä toimituksena.

Uuden ohjesäännön sai myös TYYn opiskelijan lainakassapalvelu, jonka toimintaa on nyt täsmennetty. Vastaisuudessa vippiä myönnettäessä lainaajan luottotiedoissa oleva maksuhäiriömerkintä saattaa johtaa lainan eväämiseen.

Tammikuun kokouksessa luonnehdittiin myös lyhyin ryhmäpuheenvuoroin TYYn edustajiston tulevaa suurempaa hanketta, uuden strategian laatimista työryhmässä. Hybridiaani luonnehti strategiapaperia tarpeelliseksi, esimerkiksi viiden vuoden päähän ylioppilaskunnan tavoitteita linjaavaksi asiakirjaksi, joka ottaisi huomioon myös uuden yliopistolain. Vihreän listan puheenvuoro alleviivasi suunnitteluvaiheen avoimuutta ja keskustelevuutta myös edustajiston suuntaan.

Työryhmän kokoonpanoon haluttiin ryhmäpuheenvuoroissa niin vanhoja TYY-toimijoita kuin uutta vertakin, ja laaja-alaisesti ottaa mukaan myös työntekijöiden ja taloustoimikunnan edustus. Keskustaopiskelijat huomioi tarpeelliseksi tehdä uutta paperia laatiessa selkeästi erottelu TYYn eri asiakirjojen tarkoituksen välillä. Kriittisesti strategian laadintaan suhtautui Vihreä vasemmisto, joka ei nähnyt uuden asiakirjan laatimisen olevan kovinkaan korkealla ylioppilaskunnan prioriteettilistalla, ja suositteli työryhmän perustamisen siirtämistä vaikkapa vuoden päähän, jolloin uuteen ylioppilaskuntaan ollaan paremmin sopeuduttu.

Strategiapaperityöryhmästä ja sen tarkemmista tavoitteista edustajiston on määrä keskustella helmikuun kokouksessaan.

Teksti: Jari Pitkä