Uutiset
24.04.2013

Vaivihkaa kehkeytyneitä valmiuksia

Ajatushautomo Demos Helsinki julkaisi huhtikuussaa raportin Piilotettu osaaminen, joka käsittelee kansainvälisen osaamisen roolia suomalaisessa työelämässä.

Raporttiin haastateltiin satojen työnantajien lisäksi tuhansia opiskelijoita, joille raportti antaa merkittävän roolin: uteliaat opiskelijat ratkaisevat tulevaisuuden globaaleja ongelmia.

Kansainvälisyysorganisaatio CIMOn kanssa yhteistyössä tuotetun raportin mukaan suomalaiset työnantajat arvostavat kansainvälisyyttä, mutta eivät tunnista sen kaikkia muotoja.

Ihmisten unohdetaan kerryttävän kansainvälistä osaamista kotoa käsin, sosiaalisen median ja muiden verkon globaalien areenoiden kautta.

Demos Helsingin tutkija Juha Leppäsen mukaan matkustelun merkitys ei ole vähentynyt, mutta kansainvälisyyden sisältö on laajentunut.

"Verkon merkitys on kasvanut suhteessa perinteiseen kansainvälisyyteen. Monet nuoret toimivat yhteisöissä, jotka ovat globaaleja siinä mielessä, että ne eivät ole osa minkään yhden maan kulttuuria."

Raportti on kirjoitettu suomalaisten työnantajien tarpeisiin, mutta sen fokus on laajempi: Tulevaisuuden työelämässä korostuu työn merkityksellisyys ja uudet reunaehdot, kuten ilmastonmuutos ja resurssiniukkuus. Ongelmien ratkaisu edellyttää valmiuksia, joita on syntynyt vaivihkaa, paljolti kiitos internetin.

Raportti nimeää uuden "uteliaan luokan" Richard Floridan luovan luokan käsitteen jatkokehittelynä. Uteliaisuus ei ole erityisen selvästi sidottu tiettyyn paikkaan, ikään tai sosioekonomiseen asemaan. Se tulee ilmi haluna tehdä töitä globaalien kysymysten parissa.

Kohti mielekästä työtä

Raportissa kuvaillaan verkossa kasvaneita nuoria yhtenä uteliaiden ryhmänä:

"Uteliaalle luokalle kiinnostavia tarinoita ovat maailman resurssitalous, Kiinan taloudellis-poliittinen nousu, arabikevät ja finanssimarkkinoiden romahdus. Näin siksi, että näistä asioista puhutaan medioissa ja yhteisöissä, joita he seuraavat ja joihin he kuuluvat."

Luokkatietoisuus ei kuitenkaan ole vielä herännyt: uteliasta luokkaa ei tunnisteta rekrytoinnissa eikä se toistaiseksi tunnista myöskään itseään. Leppänen vinkkaa opiskelijoille, miten omaa uteliaisuutta voi hyödyntää:

"Kannattaa puhua omasta kiinnostuksesta sitä globaalia kontekstia kohtaan, johon työ liittyy. Työnantajat tunnistavat motivaation ja kannustavat sitä."

Uteliaisuutta ruokkiva työ motivoikin rahallisia kannustimia syvemmin. Muunlaista työtä eivät uteliaat ehkä suostukaan enää tekemään.

VEIKKA LAHTINEN

Kirjoittaja oli harjoittelijana

Demos Helsingillä keväällä 2013.