Uutiset
19.04.2012

Valmennuskursseista varallisuutta ainejärjestöille

  • Tunneille pitää valmistautua hyvin, sillä kurssilaiset kyselevät paljon&quot
    Riina Suntioinen opettaa lääketieteen opiskelijoiden omistaman yrityksen Kandivalmennuksen kurssilla kemiaa. Suntioinen on yrityksen palkkalistoilla opettamassa jo toista kevättä. &quot

Tiedekunnat suhtautuvat ainejärjestöjen järjestämiin maksullisiin kursseihin nihkeästi.

Valmennuskurssit ovat Turun yliopiston ainejärjestöille tuottoisa bisnes.

Esimerkiksi Turun Lääketieteenkandidaattiseuran omistaman osakeyhtiö Turun Kandivalmennuksen kurssi maksaa osallistujalle 980 euroa. Kurssille osallistuu vuosittain noin 70 henkeä.

"Turun Kandivalmennus on iso osa kandidaattiseuran taloudellista tukijalkaa. Kurssin osallistujamäärä on pysynyt miltei samalla tasolla vuodesta toiseen", kertoo yhtiön toimitusjohtaja Rasmus Kentala luonnehtii.

Muita valmennuskurssijärjestäjiä ovat Turun Kauppatieteen Ylioppilaat TuKY ry:n omistamat Valmennusakatemia ja Verkkoakatamia, oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Lex ry sekä valtio-opin ja poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjestö Politiikan tutkimuksen klubi ry:n omistama osakeyhtiö Yliopistovalmennus.

Kalleimmat kurssit järjestää TuKY ry:n omistaman Valmennusakatemia, jonka Takuuakatemia-kurssista osallistuja pulittaa 1090 euroa. Lex ry:n kallein kurssi kustantaa 729 euroa ja P-klubin Yliopistovalmennuksen kurssi 495 euroa.

Valmennusakatemia ja Verkkoakatemia ovat osa TuKY:n Ky-Dealing -yritystä. Yrityksen valmennuspäällikkö Tuomo Mäkitalon mukaan kauppatieteen valmennuskurssilla kurssilaisia on vuosittain ollut keskimäärin noin 50 henkeä.

"Mikäli halukkaita kurssilaisia on enemmän kuin luentosaliin mahtuu, kasvatamme kurssien määrää. En voi käsittää tilannetta, jossa valmennuskurssijärjestäjä joutuu myymään eioota. Tässä on erityisesti muiden ainejärjestöjen kurssijärjestäjillä petrattavaa ainakin sen mukaan, mitä olen heiltä kuullut", Mäkitalo sanoo.

Ei TYYn tiloissa

P-klubin omistama osakeyhtiö Yliopistovalmennus tarjoaa myös muiden kuin valtio-opin ja poliittisen historian oppiaineiden valmennuskursseja. Tällä hetkellä poliittisen historian ja valtio-opin valmennuskurssien tuotto menee lyhentämättömänä P-klubin toiminnan tukemiseen.

Yliopistovalmennuksen biologian, englannin kielen, maantieteen, psykologian, sosiaalityön, sosiologian ja kasvatusalan valmennuskurssien tuotto sen sijaan ei mene kyseisten oppiaineiden ainejärjestöille vaan yhtiön pääoman kerryttämiseen.

Yliopistovalmennuksen toimitusjohtaja Joonatan Gorskin mukaan Yliopistovalmennuksen perustamisvaiheessa kolme vuotta sitten neuvotteluja käytiin usean eri ainejärjestön kanssa yhteisen osakeyhtiön perustamisesta. Kiinnostusta ei kuitenkaan ollut riittävästi, ja P-klubi perusti yrityksen yksin.

"Haluamme mahdollistaa sen, että mahdollisimman monet voisivat osallistua valmennuskursseille. Tästä syystä pidämme kurssien hinnat verrattain edullisina", Gorski tarkentaa.

Ylioppilaskunta puolestaan linjaa, että TYYn tiloja tai viestintäkanavia ei saa käyttää valmennuskurssitoimintaan.

"TYY ei tue valmennuskurssitoimintaa, mutta yksittäisten alayhdistysten kurssitoimintaa ei myöskään ole katsottu haitalliseksi", muotoilee ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Lauri Miikkulainen.

Turun Kandivalmennuksen kurssit järjestetään lääketieteen opiskelijoiden Tivoli-kerhotilassa Uudenmaankadulla. Lex ry:n kurssit järjestetään BioCityn Mauno Koivisto -keskuksessa ja P-klubin Yliopistovalmennuksen kurssit Kokoomuksen tiloissa Uudenmaankadulla. Valmennusakatemian kurssitoiminta järjestetään Turun kauppaoppilaitoksessa ja TuKY:n kerhotilassa Parkissa.

"TYY ei puutu siihen, mitä alayhdistykset tiloissaan tekevät", Miikkulainen tarkentaa.

"Turhaa rahastusta"

Turun yliopisto ei tilastoi, kuinka moni opiskelemaan päässyt tutkinto-opiskelija on käynyt valmennuskurssin.

"Valmennuskurssit eivät ole yliopiston järjestämiä, joten emme tee niistä tilastoja", kuittaa Turun yliopiston opintoasiainsuunnittelija Päivi Rahkonen.

Tiedekunnissa opiskelijoiden järjestämiin valmennuskursseihin suhtaudutaan hyvin varauksellisesti. Esimerkiksi lääketieteen alan valintakoetta on uudistettu siten, että tänä keväänä aiemmin vaatimuksena olleen Galenos-teoksen sijaan valintakoe perustuu lukion kemian, fysiikan ja biologian oppimääriin sekä soveltavaan tehtävään.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Anita Toivola muistuttaa, että hakijoiden sosio-ekonominen tausta ja asuinpaikkakunta ovat seikkoja, jotka määräävät, voiko pyrkijä osallistua valmennuskurssille.

"Valintakoetta on valtakunnallisesti viime vuosina pyritty kehittämään siihen suuntaan, että se antaisi yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille hakijoille. Tiedekunta ei ole ottanut kantaa opiskelijoiden järjestämiin valmennuskursseihin", hän lisää.

"Suhtaudumme opiskelijoitten järjestämiin kursseihin neutraalisti. Emme ota kantaa kursseihin sen enempää. Niille osallistuminen ei ole edellytys opiskelemaan pääsemiselle", oikeustieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Mirkka Ruotsalainen sanoo.

"Kauppakorkeakoulun henkilökunta ei voi olla mukana valmennuskurssitoiminnassa. Olemme vetäneet rajan siihen, että yliopiston Abi-päivänä TuKY:n järjestämien valmennuskurssien mainoksia ei saa olla esillä kauppakorkeakoulun tiloissa sen varmistamiseksi, ettei valmennuskursseja yhdistetä Turun kauppakorkeakouluun", toteaa puolestaan kauppakorkeakoulun opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg.

"Suhtaudumme opiskelijoitten järjestämiin valmennuskursseihin erittäin kielteisesti kuten kaikkiin muihinkin valmennuskursseihin. Ne ovat turhaa rahastusta. Ajatuksella lukeminen ja muu huolellinen valmistautuminen kokeeseen riittävät", linjaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Raija Roslakka.

TEKSTI: LAURA MYLLYMÄKI

KUVA: LAURI HANNUS