Uutiset
07.11.2018

Ydinkeskustan parkkiporkkana on ristiriidassa kaupungin pitkän tähtäimen liikennetavoitteiden kanssa

Teksti & Kuvat:
Lassi Vihko
  • Yksityisautoilu on Tuomiokirkkosillalla sallittua jatkossakin.

Turun kaupunginhallitus päätti vapauttaa ydinkeskustan parkkimaksuista joulukuun ajaksi. Pitkän tähtäimen tavoite hillitä yksityisautoilua keskustassa ei näy kaupungin päätöksenteossa.

Yksityisautoilua keskustassa suosiva parkkipaikkakampanja saatiin päätettyä nopeasti, mutta kevyenliikenteen suunnitelmat loistivat poissaolollaan Turun kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina.

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan luonnoksen, joka säilyttäisi yksityisautoilun Aurasillalla ja Tuomiokirkkosillalla. Ehdotus on liikennesuunnitelmaa valmistelleiden virkamiehien näkemysten vastainen.

Yleiskaava 2029:n alkuperäisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli muuttaa sillat joukkoliikennepainotteiseksi ja lisätä kevyenliikenteen kulkumahdollisuuksia ydinkeskustassa.

Samassa kokouksessa päätettiin Kokoomuksen johdolla ilmaisen pysäköinnin kampanjasta ydinkeskustan alueella. Ehdotukset ilmaisesta pysäköinnistä ja yksityisautoilun säilyttämisestä silloilla eivät ole linjassa yleiskaavan pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa. 

”Oli lähtenyt liikkeelle vääränlainen huhu, että keskustaan ei saisi tulla suoraan autolla. Kaupunginhallituksen enemmistöllä oli huoli siitä, että miten saadaan keskustan pienet liikkeet pärjäämään”, sanoo Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok).

Päätös pysäköinnin maksuttomuuden toteutumisesta herätti närää kampanjaa vastustaneissa puolueissa. Vihreiden kaupunginvaltuutettu Riina Lumme kritisoi erityisen ankaralla kädellä prosessia, joka kampanjan kanssa käytiin läpi.

”Ehdotus oli todella huonosti valmisteltu, ei esitetty perusteita tai laskelmia ja kampanja julkaistiin ennen kuin päätös oli edes tehty. Tämä on tosi surullista, kun ottaa huomioon hienot ilmastosuunnitelmat ja pitkän tähtäimen visiot muuttaa keskustaa viihtyisämmäksi.”

Kattelus on pettynyt pysäköintikampanjan vastaanottoon Vihreiden ja Vasemmistoliiton osalta.

”Oli todella surullista nähdä, miten Vihreät ja Vasemmistoliitto halusivat perua tämän kampanjan. Olen hyvin iloinen siitä, että päätös saatiin aikaiseksi”, sanoo Kattelus.

Joulukuun pysäköintimaksutulot ovat olleet viime vuosina lähes 250 000 euron luokkaa. Maksuttomasta pysäköinnistä syntyvät tappiot on määrä korvata kaupunkiympäristötoimialalle vuoden 2019 aikana.

Kuukauden ajan voimassa olleet tilapäiset liikennejärjestelyt eivät ole silmämääräisesti vaikuttaneet maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöasteeseen liikennetoimintalautakunnan mukaan.

”Pysäköintipaikat ovat hyvin käytössä, joten yleisesti ottaen voidaan todeta, että autoilijat eivät ole kokeneet pysäköintipaikkojen maksullisuutta suureksi ongelmaksi”, todetaan lautakunnan pöytäkirjassa.

Autoilijoiden houkutteleminen keskustaan voi aiheuttaa sen, että pysäköintipaikkaa on tavallista vaikeampi löytää ydinkeskustasta.

Joulukuun aikana keskustasta yliopistolle linja-autolla liikkuvien opiskelijoiden kannattanee varautua poikkeusreittien lisäksi bussien myöhästymisiin kampanjan synnyttävän lisäliikenteen vuoksi.

Pitkällä tähtäimellä yleiskaavan liikennesuunnitelma tulee vaikuttamaan myös opiskelijoiden liikkumiseen keskustan ja kampuksen välillä.

”Moni, joka kulkee läntisestä keskustasta kampukselle, on valitellut sitä, että yhtenäistä pyörätietä ei ole. Yleiskaava ohjaa muuta valmistelua, ja kynnys mennä yleiskaavaa vastaan on suuri”, sanoo Lumme.

Lauri Katteluksen mielestä keskustan liikenneyhteydet ovat parhaat nimenomaan kampuksen suuntaan.

Turun liikennejärjestelyjen tulevaisuudennäkymät ovat edelleen optimistisia.

”Toivon, että kymmenen vuoden päästä meillä olisi raitiotie. Kun se rakennetaan, niin toivottavasti huomataan, että keskustan liikennejärjestelyihin pitää tehdä muitakin muutoksia”, sanoo Lumme.

Kummankin mielestä keskeisenä tavoitteena on kaikilla liikkumismuodoilla saavutettavissa oleva keskusta.

”Itse uskon, että meillä on suurempi joukkoliikenneratkaisu käytössä ja keskustan liikennejärjestelyt ovat ymmärrettävämpiä kuin tällä hetkellä. Talvipyöräilyolosuhteita parannetaan, ja se lisääntyy vuosi vuodelta. Visioissa on myös aiempaa laajempi kävelykeskusta”, linjaa Lauri Kattelus.

Ilmastonmuutos ainakin pitää huolen siitä, että pyörätiet ovat sulana yhä suuremman osan vuodesta.