Uutiset
12.04.2013

Yli 30 ainejärjestöä haki avustussummaa itse toteutettaville opintokokonaisuuksille

  • Universitas Turku -projektin hankekoordinaattori Lauri Miikkulainen kiinnitti julistetta TYYn ilmoitustaululle. ”Opiskelijat kaipaavat lisää työelämän kannalta relevanttia opetusta”, hän sanoo.

Universitas Turku -hankeavustukset jaetaan vielä ennen vappua. Hakemuksissa korostuivat toiveet viestintä- ja työelämätaitojen oppimisesta.

Universitas Turku -hankeapurahaa haki yhteensä 32 opiskelijajärjestöä. Avustusrahaa on tarkoitus jakaa järjestöille 10000 euron edestä.

Hankekoordinaattori Lauri Miikkulainen kertoo yhdistysten hakemusten tason olleen korkealla.

"Hakemuksia tuli laidasta laitaan. Joihinkin hankkeisiin haettiin avustusta 100, toisiin taas 9000 euroa. Skaala oli valtava", Miikkulainen kertoo.

Universitas Turku on yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen hanke, joka polkaistiin käyntiin vuoden alussa. Tavoitteena on lisätä opiskelijajärjestöjen keinoja kehittää yliopistossa tarjolla olevaa opetusta.

Miikkulaisen mukaan opiskelijajärjestöjen hankesuunnitelmissa korostuivat erityisesti toiveet työelämä- ja viestintätaitokurssien järjestämisestä. Hankesuunnitelmista käy ilmi, että järjestöt haikailevat myös opintomatkojen perään.

"Hakemuksista huomaa, että erityisesti käytännön taitojen kurssien perään on kysyntää", Miikkulainen sanoo.

Humanistit liikkeellä

Eniten hakemuksia tuli humanistisen tiedekunnan oppiaineitten ainejärjestöiltä, jotka lähettivät yhteensä 14 hankesuunnitelmaa.

Toiseksi eniten, yhteensä seitsemän, hakemuksia tuli matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineitten ainejärjestöiltä.

Turun kauppakorkeakoulun, lääketieteellisen tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöiltä tuli kultakin 2-3 hakemusta.

Ainoastaan kasvatustietieteiden opiskelijajärjestöiltä ei tullut yhtään hakemusta. Lauri Miikkulaisen tiedossa kuitenkin on, että kasvatustieteilijäopiskelijoiden hakemus ei tältä erää ehtinyt mukaan, vaikka kiinnostusta olikin.

Miikkulaisen mukaan rahoitusta pyritään myöntämään ensisijaisesti niille, jotka pystyvät luomaan pysyvää toimintaa.

"Koko Universitas Turun idea on, että opiskelijoiden suunnittelemasta opetuksen järjestämisestä jäisi jotain käteen pitkäksi aikaa. Keskeistä on myös, että tehdään jotain eri tavalla kuin aikaisemmin. Hankesuunnitelmat todistavat viimeistään sen, että opiskelijat osaavat tehdä muutakin kuin järjestää juhlia", hän sanoo.

Rahoitusta kymmenelle

Päätökset rahoituksen myöntämisestä tekee Universitas Turun kuusihenkinen ohjausryhmä.

Miikkulainen arvioi, että päätös avustusrahan jakamisesta on selvillä vappuun mennessä. Ylioppilaskunnan edunvalvontavaliokunta on mukana arvioimassa, mille järjestöille rahoitus tulisi myöntää.

"Edunvalvontavaliokunnassa on jäseniä usealta oppialalta. On verrattain haasteellista arvioida, keille on suunnitelmista todellista ja pitkäaikaista hyötyä", Miikkulainen arvioi.

Rahoitus on tarkoitus myöntää noin kymmenelle tai useammalle projektille.

Kuluva vuosi on Universitas Turun pilottivuosi.

Päätökset hankkeen tulevaisuudesta tehdään aikaisintaan ensi syksynä.

LAURA MYLLYMÄKI

kuva: KRISTIAN TERVO