Uutiset
17.10.2012

Yliopisto aikoo nipistää tiloistaan 10–15 prosenttia

  • Kauppakorkeakoulun Mercatori on suosittu opiskelijoiden hengailupaikka. TYYn tavoitteena yliopiston tilauudistuksessa on tavoitella opiskelijoille muitakin tiloja kuin luentosaleja.

Säästyneet tilakustannukset jäävät yksiköiden omaan käyttöön.

Turun yliopiston hallitus on käynnistänyt elokuussa tilaohjelman, jonka tavoitteena on säästää yhteensä 10–15 prosenttia käytössä olevista neliöistä. Käytännössä se voi tarkoittaa, että vuonna 2014 käytössä on jopa 33 750 neliötä vähemmän kuin vuonna 2011.

Turun yliopiston hallituksen asettaman tilatyöryhmän TYYn edustaja, pääsihteeri Tomi Nyström kertoo, että työryhmä on kokoontunut vasta kahdesti ja toiminta on toistaiseksi ollut vasta taustatiedon keräämistä ja tavoitteiden asettamista. Tilatyöryhmä ei ole päättävä elin, vaan sen tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen päätöksenteon tukena pitää kokonaisuutta näpeissään. Nyströmin mukaan työryhmän tehtävän on myös avata käsitystä opiskeluympäristöstä.

Säästöt yksiköiden toimintaan

Tilojen vähentämisestä jokainen yksikkö saa päättää itse. Kannustimena yksikkö saa pitää säästyneet menot itsellään. Lähtökohtana on, että rahat kuluisivat tilojen sijaan toimintaan.

"Tilakustannukset on nyt budjetoitu yksiköiden budjetteihin. Vapautuvien tilojen vuokravastuu siirtyy keskushallintoon ilman, että siinä yhteydessä kosketaan tiedekunnan tai erillislaitoksen budjettiin. Näin ollen tiloja supistavan yksikön tulot säilyvät samana mutta menot pienenevät", rehtori Kalervo Väänänen muotoilee yliopiston tiedotteessa.

Nyström uskoo, että tavoiteprosentit saadaan supistettua ilman, että toiminta suuremmin kärsii. Hänen mielestään olennaista on suunnitella opetusaikataulut ja lukukausi kokonaisuudessaan niin, että tilat ovat käytössä koko viikon lukukauden alusta loppuun. Nyströmin mukaan tällä hetkellä tilanne on se, että luentosalit ovat usein tyhjillään maanantaisin ja perjantaisin, kun taas keskellä viikkoa on ruuhkaisempaa.

Monimuotoisuutta ja joustavuutta

TYYn tavoitteena on tilauudistuksen yhteydessä pitää huoli siitä, että opiskelijoille riittää tilaa muuallakin kuin luentosaleissa.

"Jäsenkyselyssä opiskelijat toivoivat monimuotoisia ja muuntautuvia tiloja. Haluamme pitää yhteisöllisyyttä esillä, jotta saisimme enemmän oleskelutiloja ja opiskelunurkkauksia, joita ei Turun yliopistolla nyt suuremmin ole", Nyström selvittää.

Yliopiston tiedotteessa todetaan, että tilasäästöt edellyttävät todennäköisesti tiedekuntarajoja ylittäviä ratkaisuja.

"Pitää totutella ajatukseen, että saman käytävän varrella on kauppatieteilijöitä ja humanisteja. Yksittäisiä säästyneitä huoneita on muuten vaikea hyödyntää. Toisaalta esimerkiksi ICT-talolla tilanne on siitä hyvä, että siellä on jo nyt usean korkeakoulun tiloja ja Turun ammattikorkeakoulu haluaisi laajentaa toimintaansa siellä", Nyström sanoo.

TEKSTI: SAMPO ROUHIAINEN

KUVA: KRISTIAN TERVO