Uutiset
18.09.2013

Yliopiston hallitus yhdisti hakukohteita

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 11.9.2013 vähentää opiskelijavalinnan hakukohteiden määrää. Yhdistettäviin oppiaineisiin haetaan vastaisuudessa samalla pääsykokeella.

Sosiaalipolitiikka ja sosiologia yhdistyvät sosiaalitieteiden hakukohteeksi, valtio-oppi ja poliittinen historia politiikan tutkimuksen hakukohteeksi. Kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta tulee yksi kasvatustieteiden hakukohde. Myös folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen haut yhdistyvät.

Uusiin kohteisiin haetaan ensimmäisen kerran ensi keväänä. Nykyisiin opiskelijoihin muutos ei vaikuta.

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen hakukohteet hallitus päätti yhdistää vuoden 2016 opiskelijavalinnasta alkaen. Molemmat oppiaineet vastustivat muutosta.

Tiedekunnat ja oppiaineet ratkaisevat itse, miten muutos vaikuttaa opintojen sisältöön. Ne päättävät myös, missä vaiheessa ja millä perusteella opiskelijat erikoistuvat eri oppiaineisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosina kannustanut yliopistoja vähentämään hakukohteiden määrää. Myös yliopiston hallituksen tavoitteena on ollut yhdistää pieniä hakukohteita laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Lisäksi hallitus hyväksyi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan esityksen koulutuksen rakenneuudistuksesta. Tiedekunnassa koulutus muuttuu aiempaa selkeämmin kaksiportaiseksi. Vastaisuudessa matemaattis-luonnontieteellisessä kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi valita omansa useammasta eri maisterivaiheen tutkinto-ohjelmasta. Tavoite on kasvattaa alemman ja ylemmän tutkinnon erillisyyttä ja edesauttaa liikkuvuutta tutkintojen välillä.

Ensi vuoden aloituspaikkojen määräksi päävalinnoissa yliopiston hallitus päätti 1995. Tänä vuonna aloituspaikkoja oli päävalinnoissa 1976. Päätös perustui tiedekuntien esityksiin.

TYL