Uutiset
24.10.2017

Yliopiston rahat pois fossiilista

Teksti:
Atte Uusinoka & Nella Keski-Oja
Kuvat:
Vladimir Zhuravlev/123RF Stock Photo & Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva
  • Suurinta osaa Turun yliopiston sijoituskohteista hoitavat ulkopuoliset varainhoitajat. Yliopisto ei tiedä, kuuluuko näihin sijoituksiin yhtiöitä, jotka tuottavat fossiilisia polttoaineita.

Opiskelijavetoinen kampanja haluaa, että Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) vetävät pois mahdolliset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottavilta yhtiöiltä.

"Jos ilmaston tuhoaminen on moraalitonta, siitä hyötyminenkin on moraalitonta. Olisi tärkeää, etteivät meitä edustavat instituutiot rahoittaisi omalla toiminnallaan fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä”, Valtteri Moilanen linjaa.

Turun yliopistossa taloustiedettä opiskeleva Moilanen johtaa Rahat pois fossiilisista -kampanjaa, jonka tavoitteena on saada Turun yliopisto ja TYY vetämään pois mahdolliset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottavilta yrityksiltä. Kampanjapäällikkö kertoo, että yliopisto ja TYY ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti, mutta sijoitusten selvittäminen etenee hitaasti.

Turun yliopiston talousjohtajan Siru Helmisen mukaan yliopistolla ei ole suoria osake- tai rahastosijoituksia Carbon underground 200 -listan yhtiöissä, jotka tuottavat maailmaa eniten saastuttavia fossiilisia polttoaineita.

Kaikista yliopiston sijoituskohteista ei kuitenkaan ole tietoa, sillä suurinta osaa niistä hoitavat ulkopuoliset varainhoitajat. Selvitystyötä varten yliopisto tarvitsee saastuttavien yhtiöiden ISIN-koodit eli arvopapereiden tunnisteet.

”[ISIN-koodien] avulla varainhoitajamme pystyisivät selvittämään omistuksemme listan yhtiöistä”, Helminen avaa.

Turun yliopisto haluaa, että vapaaehtoisten opiskelijoiden kampanja tekee työn heidän puolestaan, koska muuten yliopisto joutuisi maksamaan selvitystyöstä varainhoitajilleen.

Valtteri Moilasen mukaan muilta kansainvälisiltä Fossil Free -kampanjoilta ei ole pyydetty yhtiöiden ISIN-koodeja ja moni muu instituutio onkin käynyt sijoituksensa läpi ilman niitä:

”Yliopiston pyyntö vaikeutti työtämme jonkin verran, koska meillä ei ole olemassa olevaa listaa ISIN-koodeista. Tällä hetkellä kokoamme käsityönä listaa kahdestasadasta yrityksestä. Tavoitteenamme on saada lista yliopistolle mahdollisimman nopeasti.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Hanasaaren hiilivoimalan toiminnan vuoteen 2024 mennessä. Ilmastotavoitteet olivat yksi syy ratkaisuun.

Kampanjan jäsenen Liisa Sydänmetsän mukaan TYY-konserniin kuuluvan Universtaan suorissa sijoituksissa ei ole ulkomaisia öljy-yhtiöitä. Mielenkiintoiseksi asian tekee öljy-yritysten mahdollinen osuus TYYn omistamien yhtiöiden sijoitusrahastoista. Universtas on TYYn liikeyritys, joka hoitaa esimerkiksi kiinteistö- ja finanssisijoituksia.

”Olemme yhteydessä Universtaan ja TYYn päättäjiin, kunnes asia selviää. Yliopiston suhteen toivomme saavamme selvyyden sijoituksista syyslukukauden loppuun mennessä”, Sydänmetsä toteaa.

Melkein julkiset sijoitukset

Yliopistolain mukaan yliopiston sijoitustoiminnan täytyy olla julkista ja läpinäkyvää. Turun yliopiston tai Universtaan omistamia sijoitusrahastoja ei ole kuitenkaan julkistettu, sillä niitä hoitavat ulkopuoliset varainhoitajat. Näin ne voivat Valtteri Moilasen mukaan jättää tietoja julistamatta yrityssalaisuuteen vedoten.

TYYn pääsihteerin ja Universtaan hallituksen varapuheenjohtajan Rauli Eleniuksen mukaan TYYn yritystoiminta kilpailee markkinoilla muiden yritysten kanssa. Koska Universtaan kilpakumppanit eivät julkista sijoitusrahastojensa tietoja, Eleniuksen mukaan tietojen yksipuolinen julkistaminen heikentäisi Universtaan kilpailuasemaa.

”Mitä laajemmin kilpailijat tietävät Universtaan yritystoiminnasta, sitä enemmän ne voivat käyttää tietoa hyödyttääkseen omaa asemaansa tai vahingoittaakseen toimintaamme. Yksittäinen sijoitus tuskin herättäisi kilpailijoiden kiinnostusta, mutta kokonaisuuden julkaiseminen voisi jo kiinnostaa monia.”

Eleniuksen mukaan rahastojen tarkastaminen on hankalaa, koska niissä on hyvin monenlaisia arvopapereita.

”Yhdessä rahastossa voi olla useiden satojen yritysten osuuksia ja osuudet voivat olla promilleluokkaa. Emme pysty tekemään tällaista tarkastelua itse, vaan sitä on pyydetty varainhoitajiltamme. En osaa sanoa, kauanko tarkastelun tekeminen kestää”, Elenius kertoo.

Talousjohtaja Siru Helmisen mukaan yliopiston varainhoitajien tuottamien materiaalien julkaiseminen ei onnistu ilman heidän lupaansa.

”Kirjanpitoraportit sisältävät teknologiaa ja analyyseja, jotka on tarkoitettu vain ja ainoastaan meille. Pahasti pelkään, etteivät varainhoitajamme halua niitä julki”, Helminen avaa ja jatkaa:

”Voimme julkistaa, mitä sijoitusrahastoja meillä on salkussa, mutta emme sitä, mitä sijoitusrahastossa on sisällä. Se on aina kunkin varainhoitajan oma asia. Tähän saakka sijoitusrahastojen julkistamiselle ei ole ollut mitään tarvetta.”

Helmisen mukaan perustiedot Turun yliopiston sijoituksista saa yliopiston tilinpäätöksestä, joka on julkinen.

”Olisi hienoa, jos Turun yliopisto olisi Suomessa ensimmäinen”

Rahat pois fossiilisista -kampanja on osa kansainvälisen luonnonsuojeluorganisaation 350.orgin perustamaa Fossil Free -liikettä. Turun kampanjapäällikön Valtteri Moilasen mukaan liikkeen ansiosta yli 800 instituutiota ympäri maailmaa on vetänyt noin 4,7 miljardin euron edestä sijoituksia pois fossiilisista kohteista.

Tarkoitus ei ole kampanjoida instituutioita vastaan vaan niiden kanssa.

”Olisi hienoa, jos Turun yliopisto oli Suomessa ensimmäinen, joka luopuisi mahdollisista fossiilista polttoainetta tukevista sijoituksista. Mielestämme yliopiston tulisi toimia suunnannäyttäjänä yhteiskunnassa”, kampanjan jäsen Liisa Sydänmetsä kertoo.

Fossiilisia polttoaineita pidetään ilmastonmuutoksen pahimpina kiihdyttäjinä suurten hiilidioksidipäästöjen takia.

Lue lisää:

Lotta Aarikka: Turun yliopiston johtotehtäviä ei pidetä houkuttelevina

”Kun yliopiston hallitus päättää budjetista ja budjetti alitetaan, onko se vastuullista taloudenpitoa vai onko se itse asiassa paskaa?”, kysyy Turun yliopiston hallituksen jäsen Lotta Aarikka. (10/2017)

Suomalainen tiederahoitus suosii tiettyjä aloja toisten kustannuksella

Valtion kiistelty rahanjakomalli asettaa julkaisukanavat tärkeysjärjestykseen. Kansainvälistymisen jalkoihin jää helposti suomenkielinen, suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävä tutkimus. (03/2017)

Kiistelty vierailu

Hommaforumin perustajan Matias Turkkilan kutsuminen Turun yliopistoon luennoitsijaksi sai aikaan kiivaan keskustelun sananvapauden rajoista ja rasismista. (12/2016)