Uutiset
19.01.2012

Yliopiston verkkosivut uudistuvat

  • Suunnittelija Ilmari Wärri (vas.) opasti Turun yliopiston työelämäpalveluiden jothtava suunnittelija Sanna Tuomista ja opetuksen kehittämispäällikkö Matti Lappalaista “sähköisen työpöydän” käyttöön yliopiston viestintäyksikön koulutustilaisuudessa.

Sähköinen työpöytä aukeaa opiskelijalle yliopiston tunnuksilla maaliskuussa.

Turun yliopiston uudistunut intranet-sivusto aukeaa käyttäjille maaliskuussa.

Uusille sivuille kirjautuvan henkilön "sähköisellä työpöydällä" näkyy informaatiota, uutisia ja työkaluja sen mukaan, onko hän opiskelija vai henkilökunnan edustaja ja mikä on hänen tiedekuntansa.

Aluksi suurimman hyödyn uudesta intrasta saavat pilottitiedekuntien opiskelijat, joita koskevaa tietoa parhaillaan syötetään julkaisujärjestelmään.

Pilottiyksiköitä ovat kauppakorkeakoulu, oikeustieteellinen tiedekunta, yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö.

"Pilotit ovat tehneet sähköisen työpöydän pohjatyön ja miettineet, miten tietoa tulisi intraan järjestää", Turun yliopiston viestintäyksikön toimituspäällikkö Anne Paasi sanoo.

Muut tiedekunnat siirtyvät uuteen intraan kuluvan vuoden aikana. Pilottien jälkeen sisältöjensä läpikäynnin aloittavat kasvatustieteiden ja lääketieteellinen tiedekunta, ja syksyn aikana myös humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta alkavat siirtää sisältöä uuteen järjestelmään.

Viimeisenä vuoden 2013 alussa mukaan tulee matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

"Ajatuksena on, että kaikkea ei saa kertarytinällä vaan ajan kanssa. Nyt luomme perustyökalut, mutta kehitystyö jatkuu pitkään", Paasi lisää.

Myös verkkosivujen uudistus on tarkoitus aloittaa kuluvan kevätlukukauden aikana.

Intraan

hakukone

Uusi intra korvaa täysin tällä hetkellä toiminnassa olevan eWertin.

Uusi järjestelmä sisältää erilaisia henkilökohtaisia työkaluja ja tietopalveluja. Kenties suurin parannus aiempaan on intran sisäinen hakukone, joka nykyisestä eWertistä on puuttunut. Toinen merkittävä uudistus on kertakirjautuminen.

Opiskelijan etusivu sisältää yliopistoelämää ilmiöiden tasolla tarkastelevan Kampuselämää-palstan, Yliopistouutiset-palstan sekä uutisvirtapalstan, johon käyttäjä voi tilata itseään kiinnostavia uutisia.

Lisäksi opiskelijan näkymään nostetaan erityisesti opiskelijan oman tiedekunnan ja opiskelijapalveluiden tuottamia uutissisältöjä.

Etusivulla näkyvillä ovat myös opiskelijan omat työkalut, joihin voi valita esimerkiksi NettiOpsun ja Moodlen. Halutessaan opiskelija voi ylläpitää työpöydällään linkkilistaa, johon voi lisätä esimerkiksi linkin Facebookiin.

Paasin mukaan keskeinen muutos on aiempaa selkeämpi kohderyhmäajattelu. Tällä hetkellä opiskelijoita koskevaa tietoa on tarjolla hajanaisesti verkkosivuilla, ja se saattaa koskea niin potentiaalisia opiskelijoita kuin jo yliopistossa kirjoilla olevia.

Jatkossa intran materiaalia ei enää syötetä verkkosivuille, jotka suunnataan ensisijaisesti ulkoisille ryhmille. Tarkoitus on panostaa myös kansainväliseen viestintään.

"Nykyinen intra on tiedotuskanava, joka ei palvele opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat eivät välttämättä edes tiedä, mikä eWert on. Uudessa intrassa tiedekunnilla on omat alueensa, jolloin opiskelijoille pystytään tarjoamaan sitä tietoa, joka koskee heitä", hän summaa.

Sekä eWert että yliopiston verkkosivut pysyvät uusien sivustojen rinnalla toiminnassa niin kauan kunnes uusi sähköinen työpöytä on kokonaisuudessaan käyttövalmiina.

Stalkkaa

opettajasi

Paasin mukaan uuden julkaisujärjestelmän hankinnassa haluttiin kiinnittää huomiota vuorovaikutusta lisäävään toiminnallisuuteen. Palvelualustaksi valikoitui Microsoftin SharePoint 2010.

Alusta toimii pienen yhteisöpalvelun tavoin. Järjestelmässä käyttäjästä luodaan käyttäjätunnuksilla tunnistettava profiili, jonka kautta käyttäjä toimii ja vaikuttaa yhteisössä. Opiskelija voi esimerkiksi tutustua opettajaansa vierailemalla tämän profiilissa ja perehtymällä tämän tutkimushistoriaan.

Järjestelmä sisältää myös niin sanottuja työryhmätiloja, joita esimerkiksi ainejärjestöjen hallitukset voivat tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää. Sähköisten tilojen tarkoituksena on korvata yliopiston verkkolevyä ja sähköpostiliikennettä.

"Vuorovaikutus tarkoittaa myös sitä, että jatkossa käyttäjän on mahdollista kommentoida uutisjuttuja. Tulevaisuuden visiona on myös kehittää yhteisön sisäistä pikaviestijärjestelmää", Paasi sanoo.

Samankaltainen sähköisen järjestelmän uudistaminen on käynnissä myös monissa muissa Suomen yliopistoissa. Turun yliopistosta on käyty tutustumassa Helsingin yliopiston hankkeeseen, ja turkulaiset ovat vastaavasti jakaneet kokemuksiaan Oulun ja Itä-Suomen yliopistoille.

Viestintäyksikkö järjestää parhaillaan piloteilleen käyttöjärjestelmäkoulutuksia, joiden aikana on tarkoitus kouluttaa 135 yliopiston työntekijää.

"Tämä vaikuttaa hyvältä. Käytettävyys on parantunut paljon eWertiin nähden. Visuaalinen ilme on selkeä ja aiempaa paremman näköinen", arvioi koulutukseen osallistunut Turun yliopiston työelämäpalveluiden projektipäällikkö Sanna Putila.

Paasin mukaan pilottiyksiköiden työntekijät ovat suhtautuneet uudistukseen myönteisesti. Kysymyksiä ovat kuitenkin herättäneet resurssit, kun esimerkiksi oppiaineissa sähköisen työpöydän suunnittelutyötä on tehty muiden töiden ohella.

"Sähköinen työpöytä tarjoaa monenlaisia välineitä kommunikointiin, mutta on hyvä muistaa, että onnistunut viestintä edellyttää edelleen ihmisten aktiivista osallistumista", Paasi painottaa.

Teksti: LAURA MYLLYMÄKI

Kuva: LAURI HANNUS