Uutiset
07.12.2011

YTHS käynnistää yt-neuvottelut

  • YTHS:n Turun toimipisteen ensi vuoden varat lyödään lukkoon vasta helmikuussa.

Vaikutuksia Turun toimipisteeseen ei vielä tiedetä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS käynnistää yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talousarvion tasapainottamiseksi. Koko henkilöstöä koskevilla yt-neuvotteluilla tavoitellaan noin 850 000 euron vuotuisia säästöjä.

YTHS:n toimitusjohtaja Jukka Männistö ei osaa vielä sanoa mitään yt-neuvottelujen vaikutuksista Turun toimipisteen toimintaan, sillä talousarvio hyväksytään ensin säätiön tasolla. Kun se on saatu tasapainoon, käydään terveyspalveluyksikköjen kanssa tulos- ja tavoiteneuvottelut. Yksittäisten toimipisteiden talousarviot hyväksytään vasta helmikuussa.

YTHS:n rahoituksesta noin 60 prosenttia tulee Kelalta. Loppurahoitus kertyy opiskelijoiden itsensä maksamista terveydenhoito- ja käyntimaksuista sekä yliopistokaupunkien maksamista yleisavustuksista. Rahoitus on sidottu hoidon piirissä olevien opiskelijoiden määrään.

Keskeisin syy YTHS:n talousahdinkoon onkin korkeakouluopiskelijoiden määrän väheneminen.

"Toimintaa on sopeutettu laskeneisiin opiskelijamääriin vuodesta 2009 alkaen. YTHS:n piirissä olevien opiskelijoiden määrä oli korkeimmillaan vuonna 2007, josta se on laskenut noin 10000:lla. Nyt perustutkinto-opiskelijoita on noin 135000", Männistö kertoo.

Esimerkiksi Turussa sopeuttaminen on tarkoittanut joidenkin erikoislääkäripalvelujen loppumista.

YTHS:n taloustilannetta kiristää entisestään se, että samaan aikaan kun opiskelijamäärä on vähentänyt rahoitusta, myös Kelan suhteellinen rahoitusosuus on laskenut.

Vuonna 2007 Kelan osuus YTHS:n rahoituksesta oli 60,5 prosenttia. Vuonna 2011 se oli enää 58,2 prosenttia, eli matalin kahteenkymmeneen vuoteen.

Opiskelijat maksavat YTHS:n terveydenhoitomaksun ylioppilaskuntansa jäsenmaksun yhteydessä. Ensi vuonna terveydenhoitomaksu nousee kahdella eurolla 44 euroon.

Irtisanomiset

mahdollisia

Männistö ei vielä osaa sanoa, onko 850000 euron säästöt mahdollista saavuttaa ilman henkilöstön irtisanomisia.

"Aiempina vuosina talousarviota on saatu tasapainotettua sillä, että henkilökunta on vapaaehtoisesti ottanut lomarahansa vapaana tai pitänyt palkatonta vapaata."

YTHS:n 22 toimipisteessä työskentelee noin 600 vakituista työntekijää. Kaikki vaihtoehdot lomautuksista irtisanomisiin ovat pöydällä.

"Työnantajan toive on, että säästöt pystyttäisiin kohdentamaan niin, ettei niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutuksia YTHS:n ydintoimintaan", Männistö linjaa.

Esimerkiksi lomautuksista olisi vähiten haittaa opiskelijoiden terveydenhuollolle yliopistojen lomakaudella kesäisin.

Palvelujen tarve

ei ole vähentynyt

Mahdollisuuteen karsia YTHS:n palveluja Männistö suhtautuu skeptisesti. Hän muistuttaa, että opiskelijamäärän laskemisen johdosta vuosina 2009–2011 säätiöstä vähennettiin jo 40 henkilötyövuotta.

"Kyllä minusta se tie on kuljettu aika loppuun. Jatkossa opiskelijoiden määrän ei enää arvioida merkittävästi vähenevän", hän muistuttaa.

Opiskelijoiden määrän vähentyminen vuonna 2009 johtui ennen kaikkea tutkinnonuudistuksesta ja sen aikaansaamasta valmistumissumasta.

YTHS:n palvelujen tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt samassa suhteessa kuin opiskelijoiden määrä. Monet 2009 valmistuneista opiskelijoista olivat jo työelämässä ja siten työterveyshuollon piirissä.

Teksti: ANNA-ELINA MATILAINEN

Kuva: LAURI HANNUS