Uutiset
17.03.2021

YTHS-uudistus: Ruuhkat helpottavat, mutta jopa 13 000 opiskelijan terveydenhoitomaksu voi mennä ulosottoon

Teksti:
Pihla Hänninen
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • YTHS:n Kirkkotien toimipistettä remontoidaan parhaillaan.

Tällä hetkellä YTHS:n käyttäjäkuntaan kuuluu aiemman 127 000 opiskelijan sijaan peräti 270 000 opiskelijaa.

Perustutkintoa suorittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto siirtyi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vastuulle vuodenvaihteessa.

Muutoksen taustalla on lakiuudistus, jonka tavoitteena on saada yhdenvertaiset valtakunnalliset terveyspalvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.

YHTS:n puhelinvaihde on nykyisin valtakunnallinen. Sen toimivuuden kanssa on kuitenkin ollut ongelmia. Alkuvuodesta takaisinsoittoa joutui odottamaan jopa kolme päivää, vaikka YTHS lupaa verkkosivuillaan vastata yhteydenottoon vuorokauden sisällä.

“Akuutein ruuhka oli alkuvuodesta nimenomaan valtakunnallisessa hoidon tarpeen arvioinnissa, ja se on pääosin hoidettu”, YTHS läntisen aluejohtaja Maisa Kuusela kertoo.

Hoidontarpeen arviointi on nykyään arkisin auki ympärivuotisesti.

Puhelinpalvelun lisäksi yhteyden on aiemmin saanut matalalla kynnyksellä myös YTHS:n Self-verkkopalvelun SelfChatissa, mutta se on ollut suljettuna tammikuusta lähtien. Kuuselan mukaan SelfChat pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman pian, mahdollisesti jo viikolla 12.
 

Uudistuksen seurauksena YTHS:n palveluiden piiriin kuuluville opiskelijoille tuli erillinen 35,8 euron suuruinen terveydenhoitomaksu, joka maksetaan suoraan Kelalle kahdesti vuodessa.

Lakisääteisen maksun maksavat lukukausittain kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat – vaikkei käyttäisi lainkaan YTHS:n palveluita. Yliopisto-opiskelijoilta maksu kerättiin aiemmin ylioppilaskunnan jäsemaksun yhteydessä.

Maksusta ei ole lähetetty opiskelijoille erillistä laskua, vaan se pitää maksaa itsenäisesti. Toimintatapa on herättänyt ihmetystä.

Syynä on se, että Kelalla ei ollut tietoa kaikista maksuvelvollisista maksun eräpäivänä tammikuun lopussa. Se taas johtuu oppilaitosten läsnäoloilmoittautumisen löyhästä aikataulusta.

"Emme voi laskuttaa, sillä maksuvelvollisten piiri ei ole ennalta määritelty vaan maksuvelvolliset voidaan todeta vasta eräpäivän jälkeen. Lain mukaan Kelan on lähetettävä maksumuistutus, jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä", Kelan juristi Mari Jaakkola selittää sähköpostitse.

Kela, YTHS ja opiskelijakunnat ovat tiedottaneet lakisääteisestä maksusta omissa kanavissaan, mutta tästä huolimatta maaliskuun 16. päivään mennessä 18 000 opiskelijalla oli lasku edelleen maksamatta.

Jaakkola arvelee, että laskun maksamatta jättämiselle voi olla useita syitä. Osa saattaa vastustaa uutta pakollista maksua ja on jättänyt sen maksamatta ikään kuin protestina. Osa opiskelijoista saattaa luottaa siihen, että maksu kuitataan opintorahasta. Maksu on myös vain saattanut unohtua.

Jos opiskelija ei saa opintorahaa, maksu voidaan pyynnöstä kuitata myös muusta Kelan etuudesta. Maksu on saatu perittyä opintorahasta tai etuuksista noin 25 000 opiskelijalta

Kela kuittaa huhtikuussa maksun vielä 5 000 opiskelijan opintorahasta, koska se voidaan tehdä ilman opiskelijan suostumusta. Ulosottoon voi teoriassa päätyä jopa 13 000 opiskelijan terveydenhoitomaksu. Kelalla ei ole tarkempaa tietoa siitä, kuinka moni näistä opiskelijoista saa jotain Kelan etuutta.

Ensimmäiset maksamattomat maksut siirtyvät ulosottoon huhtikuussa. Viisi prosenttia opiskelijoista voi siis pahimmillaan menettää luottotietonsa useaksi vuodeksi.

Luottotietojen menettäminen voi vaikeuttaa esimerkiksi työn, vakuutuksen tai lainan saamista, vuokrasopimuksen solmimista tai puhelinliittymän avaamista.
 

Turun YTHS:n piiriin tuli uudistuksen seurauksena noin 11 000 opiskelijaa lisää eli tämänhetkinen käyttäjäkunta on suunnilleen 28 000 opiskelijaa. Kuuselan mukaan patoutunutta tarvetta on ollut erityisesti hammashoidon puolella.

“Suun terveydenhuollon puolella kysyntää on paljon, koska palvelu ei aiemmin kuulunut ammattikorkeakoululaisten opiskelijaterveydenhuoltoon.”

Sen sijaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoito on vähentynyt. YTHS ei korona-aikana hoida myöskään akuutteja hengitystieinfektioita.

Toimivat ja saavutettavat terveyspalvelut ovat keskeinen osa opiskelijan hyvinvointia ja tuen tarve voi korostua pandemia-aikana. Opiskelijoilla on mielenterveysongelmia aikaisempaa enemmän ja mielenterveyden palveluiden kysyntä on kasvanut.

Yleisimmät mielenterveysdiagnoosit ovat masennus ja ahdistuneisuus. Vastuutiimit tekevät opiskelijalle hoitosuunnitelman ja ohjaavat opiskelijan tarvittaessa hoidollisiin ryhmiin, lyhytterapiaan, erikoissairaanhoitoon tai Kelan pidempään terapiaan.

Kela-terapiaan pääsy pitkittyy helposti, koska monet terapeutit eivät ota uusia asiakkaita, joka neljäs terapeutti on eläkeikäinen ja kysyntää on tarjontaa enemmän.
 

Turun YTHS on muutenkin mullistusten keskellä, koska Kirkkotien toimipistettä remontoidaan parhaillaan. Maaliskuun aikana valmistuvan remontin jälkeen suun terveyden hoitohuoneita ja yleisterveyden vastaanottohuoneita on käytössä aiempaa enemmän.

Kuusela toteaa, että lääkärityövoiman saaminen Läntiselle alueelle on tällä hetkellä YTHS:n isoin ongelma. Palveluita on jouduttu ostamaan jonkin verran myös ulkoa.

“Opiskelijoita palvelevat oppilaitos-/opintoalakohtaiset monialaiset tiimit. Sujuvan palvelun edellytyksenä olisi sen, että kaikki työntekijät olisivat omia työntekijöitämme ja yhteydenpito sujuisi luontevasti.”

YTHS on korvannut korona-aikana lähipalvelujaan videovälitteisillä etävastaanotoilla. Etävastaanottojen määrä tulee olemaan tulevaisuudessakin suurempi kuin ennen koronaa. Digipalvelut monipuolistuvat ja käyttöön otetaan esimerkiksi etäryhmiä.

“Valtaosa vastaanotoista toteutetaan etäyhteydellä, mikä on otettu opiskelijoiden keskuudessa vastaan yllättävän hyvin. Työntekijätkin ovat pääosin olleet tyytyväisiä, mutta tekniset ongelmat harmittavat.”
 

Oikaisu 18.3. klo 11.56. Poistettu lause: "Noin 60 prosentilta maksamatta jättäneistä maksu on peritty näin", koska se antoi ymmärtää, että maksu olisi peritty 60 prosentilta muusta etuudesta kuin opintorahasta. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan 60 % sisältyi myös opintoraha. Poistettu virke: "On myös hyvin mahdollista, että tiedotus ei ole saavuttanut kaikkia opiskelijoita tai maksun lakisääteisyyttä ei ole painotettu viestinnässä tarpeeksi", koska siitä saattoi saada kuvan, että se oli Jaakkolan tulkinta.

Lue lisää

Exchange students will be excluded from the Finnish Student Health Service

Foreign students that attend a degree in Finland will still be entitled to the student health care services. They also have to pay the healthcare fee. (3/2020)

YTHS:n palveluita saa pian 52 paikkakunnalta – Poriin oma palvelupiste suunterveyden palveluilla

Laajennuksen myötä YTHS ottaa käyttöön vastuutiimit, joka on tuttu menettelytapa työterveydenhuollosta. (2/2020)

Opiskelija, varaa aika hammashoitoon nyt – vuoden 2021 alusta YTHS voi ruuhkautua, kun ammattikorkeakoulujen opiskelijat tulevat YTHS:n asiakkaiksi

Tylkkäri käsitteli uudistusta vuoden 2020 alussa (1/2020).